Transpoziční novela zákoníku práce a další změny pracovněprávních předpisů

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  19. 6. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  Mgr. Michal Vrajík

Popis

Webinář je zaměřen na téma významné transpoziční novely zákoníku práce. Tato novela zapracuje do zákoníku práce dvě významné směrnice Evropské unie, a to směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (tzv. směrnice work-life balance). Změny se dotknou mj. právní úpravy informační povinnosti zaměstnavatele, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr či rodičovské dovolené, ale zřejmě i řady dalších oblastí zákoníku práce. Vedle toho budou rozebrány též další novinky vyplývající z dílčích novel a změn pracovněprávních předpisů (např. otcovská dovolená, karanténa). Jednotlivé novelizační body budou doprovozeny praktickými poznámkami a příklady z advokátní praxe lektora.

Obsah

 • Program bude upřesněn dle stavu legislativních prací ke dni konání semináře – předpokládáme, že novela již bude platná a z podstatné části účinná, obsah semináře bude vycházet z jejího schváleného textu. Obsah níže vychází z předpokládaného textu novely v době přípravy anotace (prosinec 2022)
 • Informační povinnosti zaměstnavatele
 • Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti po novele
  • Vznik a skončení
  • Pracovní doba
  • Dovolená
  • Překážky v práci
  • Odměňování
 • Mzda a cestovní náhrady
 • Překážky v práci
  • Rodičovská dovolená
  • Otcovská dovolená
  • Karanténa
 • Postavení pečujících osob v pracovním poměru
 • Práce na dálku
 • Nová pravidla doručování písemností a dopady na digitalizaci HR agendy
 • Změny v soudních řízeních a řízeních před inspekcí práce

Stravné

Součástí semináře je drobné občerstvení formou coffee breaku, oběd není v ceně semináře.

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Michal Vrajík

Mgr. Michal Vrajík je advokátem specializovaným na pracovní právo. Od roku 2016 působí jako samostatný advokát. Dříve působil rovněž v předních českých kancelářích Randl Partners a Dvořák Hager & Partners. Je doporučovaným advokátem pro oblast pracovního práva mezinárodními asociacemi Chambers and Partners a Who’s Who Legal.

Je členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, členem představenstva spolku CzELA, tedy české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo a členem spolku EELA, tedy evropské asociace advokátů specializujících se na pracovní právo.

Je spoluautorem řady odborných publikací a článků, dvou komentářů k zákoníku práce, učebnice pracovního práva a několika monografií.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Transpoziční novela zákoníku práce a další změny pracovněprávních předpisů
Přesunout se na začátek