Strategický management: tvorba, prosazování a hodnocení organizační strategie

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  9. 11. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  doc. dr. Jan Urban

Cílem semináře je vysvětlit podstatu, význam a tvorbu organizační strategie i cíle a hlavní úkoly strategického managementu. Zaměřuje se na metody tvorby organizační strategie, způsoby, jak ji  v organizaci zavést a prosadit i na to, jak hodnotit její úspěšnost.

Seminář je určen stávajícím i budoucím manažerům, kteří se chtějí seznámit se obsahem, významem a tvorbou strategie jako „královskou“ manažerskou disciplínou i východiskem řízení úspěšných organizací.

Obsah

 • Co je organizační strategie a jaký je její význam
 • Konkurenční výhody organizace a jejich zdroje
 • Příklady úspěšných a neúspěšných strategií
 • Hlavní typy organizační strategií
 • Jakou strategii zvolit: analýza potenciálních strategií a její metody
 • Zavedení a prosazení strategie v podniku
 • Hodnocení strategií
 • Nejčastější chyby při organizačních strategií a jejich překonání

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

doc. dr. Jan Urban

působí dlouhodobě jako manažerský poradce a lektor, jako VŠ učitel managementu i lektor a garant kurzů MBA. Je autorem řady publikací zabývajících se řízením, mimo jiné publikace „Strategický management“ a knížky „40 manažerských mýtů, které škodí vašemu byznysu“.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Strategický management: tvorba, prosazování a hodnocení organizační strategie
Přesunout se na začátek