Souběžné pracovněprávní vztahy ve vysokoškolském prostředí

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  14. 6. 9:00-12:30
lektor semináře APUA  JUDr. Jaroslav Stránský

Popis

Rozbor jednotlivých případů, kdy má zaměstnanec několik pracovněprávních vztahů (úvazků) a právních souvislostí různých specifických situací, které ve vysokoškolském prostředí nastávají.

Obsah

  • Výkon jmenované funkce (například děkan, proděkan) a výkon dosavadního druhu práce (například docent, profesor) v pracovním poměru. Jak správně nastavit obsah jmenování/pracovní smlouvy. Jmenování jako změna pracovního poměru, nikoli vznik nového pracovního poměru. Doprovodná dohoda o právech a povinnostech. Postup po ukončení výkonu jmenované funkce.
  • Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u téhož zaměstnavatele, například souběhy standardního akademického pracovního poměru a „projektového“ úvazku, souběžné úvazky na různých fakultách téže univerzity. Zákaz vykonávat v souběžných vztazích tentýž druh práce a další pracovněprávní souvislosti.
  • Další pracovněprávní vztahy akademika u jiných zaměstnavatelů, včetně jiných univerzit.

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Souběžné pracovněprávní vztahy ve vysokoškolském prostředí
Přesunout se na začátek