Setkání vedoucích personalistů vysokých škol

místo konání semináře APUA  Hradec Králové
datum a čas konání semináře APUA  30. 5. 10:00 - 31. 5. 13:30
lektor semináře APUA  Kolektiv lektorů

Popis

První den setkání nabídne účastníkům téma Adaptace zaměstnanců. Školení bude zaměřeno na proces adaptace, formy adaptace, možná úskalí, bariéry a jejich eliminace. Nebude chybět téma evaluace adaptačního procesu a také důležité příklady z praxe a nové trendy. Školením Vás provede paní doktorka Zdeňka Brázdová.

Druhý den se zaměříme na to nejvýznamnější, co by měla první polovina roku 2023 přinést, tedy na transpoziční novelu zákoníku práce. Tato novela zapracuje do zákoníku práce dvě významné směrnice Evropské unie, a to směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (tzv. směrnice work-life balance). Změny se dotknou mj. právní úpravy informační povinnosti zaměstnavatele, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr či rodičovské dovolené, ale zřejmě i řady dalších oblastí zákoníku práce. Vedle toho budou rozebrány též další novinky vyplývající ze zamýšlených novel a změn pracovněprávních předpisů (např. minimální a zaručená mzda, agenturní zaměstnávání). Jednotlivé novelizační body budou doprovozeny praktickými poznámkami a příklady z advokátní praxe lektora.

 

Program

Program 30.05.2023
09:30–10:00 – Registrace
10:00–12:30 – Adaptace zaměstnanců (PhDr. Zdeňka Brázdová)

      • Proces adaptace zaměstnanců – východiska, vazby na ostatní procesy HRM
      • Vymezení orientace, adaptace, integrace zaměstnanců …
      • Kdo se podílí na procesu, odpovědnosti
      • Oblasti orientace, obsah orientace, nástroje, jak ji efektivně řídit

       12:30–13:30  – Oběd

13:30–15:30 – Adaptace zaměstnanců (PhDr. Zdeňka Brázdová)

      • Adaptace a integrace zaměstnanců – formy adaptace, možná úskalí, bariéry a jejich eliminace
      • Evaluace adaptačního procesu
      • Příklady z praxe, trendy
      • Diskuse 

15:30–16:00 – Ubytování

16:00–18:00 – Prohlídka místního pivovaru

18:00–22:00 – Večeře a večerní posezení

Program 31.05.2023
09:00–13:00 – Transpoziční novela zákoníku práce a další přijaté a plánované změny pracovněprávních předpisů  (Mgr. Michal Vrajík)

      • Program bude upřesněn dle stavu legislativních prací ke dni konání setkání personalistů – předpokládáme, že novela již bude schválená, event. v legislativním procesu, obsah výkladu bude vycházet z jejího schváleného textu. Obsah níže vychází z předpokládaného textu novely v době přípravy anotace (leden 2023)
      • Informační povinnosti zaměstnavatele
      • Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti po novele
       • Vznik a skončení
       • Pracovní doba
       • Dovolená
       • Překážky v práci
       • Odměňování
      • Mzda a cestovní náhrady
      • Překážky v práci
       • Rodičovská dovolená
       • Otcovská dovolená
       • Karanténa
      • Postavení pečujících osob v pracovním poměru
      • Práce na dálku
      • Nová pravidla doručování písemností a dopady na digitalizaci HR agendy
      • Změny v soudních řízeních a řízeních před inspekcí práce
      • Další plánované novely zákoníku práce a stav jejich projednávání (minimální a zaručená mzda, agenturní zaměstnávání)

13:00–13:45 – Setkání bude ukončeno obědem

Pokud se chcete registrovat pouze na jeden den setkání, uveďte prosím tuto skutečnost do poznámky v registraci. 

Tipy na ubytování

Ubytování v hotelu U královny Elišky si každý zařizuje sám (až po potvrzení konání akce ze strany APUA, heslo APUA.

Do 31.03.2022 je domluvena maximální kapacita na hotelu. Po našem potvrzení konání akce si co nejdříve rezervujte ubytování. 

Rezervace:
tel.: 495 518 052, +420 739 324 611 
e-mail: recepcion@hotelukralovnyelisky.cz

Parkování u hotelu

Parkování u hotelu je možné na základě předchozí rezervace (200 Kč/noc). 

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

PhDr. Zdeňka Brázdová, Mgr. Michal Vrajík

PhDr. Zdeňka Brázdová

Lektorka, konzultantka a koučka v oblasti managementu, managementu lidských zdrojů  a osobního rozvoje. Vystudovala pedagogiku, psychologii a andragogiku. Absolvovala certifikované programy v oblasti vzdělávání a rozvoje managementu a managementu lidských zdrojů. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem a institucí v Česku i na Slovensku. Má zkušenosti z implementace a zdokonalování systémů řízení lidských zdrojů.

Mgr. Michal Vrajík
Dlouhodobý lektor se zaměřením převážně na pracovní právo. Je členem profesních sdružení Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, CzELA – Czech Employment Lawyers Association (člen představenstva), Česká advokátní komora. Je doporučovaným advokátem na pracovní právo asociací Who’s Who Legal.“

Kontaktní osoba

Bára Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť, pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Pokud se chcete registrovat pouze na jeden den setkání, uveďte prosím tuto skutečnost do poznámky v registraci.

Byla naplněna maximální kapacita semináře. Zapište se na čekací listinu čekajících, abychom Vás mohli informovat, jakmile bude k dispozici místo.
Tribe Loading Animation Image
Setkání vedoucích personalistů vysokých škol
Přesunout se na začátek