Rozvázání pracovního poměru s problematickým zaměstnancem detailně a v příkladech

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  19. 10. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  Mgr. Michal Vrajík

Popis

V personální praxi se čas od času setkáváme s případy zaměstnanců problematických nebo neschopných (nebo obojí). Zpravidla tím vyvstává potřeba s daným zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. Jenže jak na to, aby bylo vše v souladu s právními předpisy? Kdy je třeba dát zaměstnanci nejdříve vytýkací dopis? Za co může být zaměstnanec propuštěn? Co když zaměstnanec onemocní, odmítá spolupracovat, nechce podepsat dohodu? Předmětem výkladu budou postupně formální i materiální požadavky na rozvázání pracovního poměru jako jsou důvody pro rozvázání pracovního poměru a jejich specifikace, lhůty, ochranné doby atd., ale též samotný proces rozvázání pracovního poměru včetně doručení rozvazovacího právního jednání. Stranou nezůstanou ani jiné typy disciplinárních postihů od krácení dovolené až po finanční postihy. Výklad bude doprovozen řadou příkladů jak z početné judikatury Nejvyššího soudu, tak z vlastní advokátní praxe lektora.

Obsah

 • Problematický/neschopný zaměstnanec
 • Způsoby skončení a rozvázání pracovního poměru
 • Formální požadavky na rozvázání pracovního poměru
 • Možnosti rozvázání pracovního poměru z disciplinárních důvodů
 • Neuspokojivé pracovní výsledky a porušování pracovních povinností
 • Rozvázání pracovního poměru pro neuspokojivé výsledky
 • Zdroje pracovních povinností
 • Proces rozvázání pracovního poměru
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • Okamžité zrušení pracovního poměru
 • Výpověď z pracovního poměru
 • Vytýkací dopisy
 • Lhůty pro rozvázání pracovního poměru
 • Zákaz výpovědi a ochranné doby při disciplinárních prohřešcích
 • Proces rozvázání pracovního poměru včetně doručování
 • Disciplinární prohřešky odborových funkcionářů
 • Disciplinární postihy jiné než rozvázání pracovního poměru
 • Nejčastější případy porušení povinností včetně praktických příkladů

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Michal Vrajík

Dlouhodobý lektor se zaměřením převážně na pracovní právo. Je členem profesních sdružení Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, CzELA – Czech Employment Lawyers Association (člen představenstva), Česká advokátní komora.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Počet přihlášených: 14 / 40
Tribe Loading Animation Image
Rozvázání pracovního poměru s problematickým zaměstnancem detailně a v příkladech
Přesunout se na začátek