Praktické dopady aktuální novelizace ZP se zaměřením i pro nepersonalisty

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  6. 12. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Popis

Novela zákoníku práce přinesla řadu praktických dopadů. Je však třeba se i v praxi opravdu tak děsit? Jak na informační povinnost a jsou opravdu vztahy založené dohodami do budoucna nepoužitelné? A jak předcházet případným porušením předpisů?

Na se webináři probereme praktické dopady novelizace zákoníku práce a zaměříme se především na každodenní praxi nejen vedoucích zaměstnanců a ukážeme si, že se není třeba ničeho bát.

Podíváme se na zásadní dopady, které se týkají především zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (např. s ohledem na plánování pracovní doby a nároku na dovolenou), stejně tak na zákonnou úpravu práce z domu a dohody o homeoffice (parametry dané zákonem i to, zda je možné homeoffice nařídit). Blíže se zaměříme i na problematiku doručování (už to tak vypadá, že elektronické doručování písemností, např. emailem, bude běžně možné).

Projdeme si i další aktuálně předvídané změny a aktuality (včetně judikatury).

Obsah

 1. Praktické dopady novely ZP a konsolidačního balíčku
  • informační povinnost
  • čerpání rodičovské dovolené
  • povinnost vedoucích
 2. Režim dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • aktualizace stávajících smluv
  • nový obsah (např. dovolená)
  • ukončení dohodami založených vztahů
 3. Homeoffice a práce z domu
  • Možnosti nařízení a sjednání dohody
  • Zákonný obsah dohody
  • Hrazení nákladů zaměstnavatelem
  • Právo na odpojení se
 4. Doručování
  • možnosti elektronického doručování
  • potřebná úprava v personalistice a postupech
 5. Další novinky a judikatura

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

JUDr. Jan Horecký, Ph.D. – člen Kolegia expertů Asociace pro kolektivní vyjednávání, člen Výboru Společnosti pro pracovní právo. Aktivně působí na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů, editor Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. 

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Praktické dopady aktuální novelizace ZP se zaměřením i pro nepersonalisty
Přesunout se na začátek