Organizační změny a jejich vliv na pracovní smlouvy zaměstnanců

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  17. 2. 9:00-12:30
lektor semináře APUA  JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Popis

Organizační změny (vytváření nových pracovišť, přejmenovávání stávajících apod.) a jejich vliv na pracovní smlouvy zaměstnanců (zejména na sjednaný druh práce)

V průběhu trvání zaměstnaneckých vztahů, ať již s akademiky, tak s neakademickými zaměstnanci, může dojít k řadě změn. Jak se projeví např. rozhodnutí o organizační změně spojené se sloučením či zrušením pracovišť? Může být akademik z jednoho pracoviště převeden na jiné a je k tomu potřeba jeho souhlas? A jak je to s půjčováním zaměstnanců/jejich přechod v rámci univerzity? A co když má být opravována budova fakulty, lze pak přikázat zaměstnancům práci v jiné univerzitní budově (např. v náhradních přednáškových místnostech). A konečně, co když dojde k zavedení distanční výuky a opětovnému omezení přítomnosti zaměstnanců na pracovišti?  A je potřeba nějakých zvláštních kroků, souhlasů, formálních rozhodnutí? A jaké jsou případné sankce … ?

Nejen na nadnesené otázky si odpovíme na interaktivním semináři spojeným s praktickými příklady a řešením podnětů posluchačů.

Obsah

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 1. Organizační změny
  • co vše může být organizační změnou
  • jaké jsou formální předpoklady organizačních změn
 2. Organizační změny a změny pracovního poměru
  • Organizační změny v případě akademiků
  • Organizační změny v případě neakademických zaměstnanců
 3. Praktické otázky spojené s organizačními změnami
  • Změna pracovní smlouvy a pracovního poměru
  • Skončení pracovního poměru
  • Převádění zaměstnanců; suplování; záskoky
  • Práce z domova
 4. Diskuse nad podněty účastníků

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Člen Kolegia expertů Asociace pro kolektivní vyjednávání, člen Výboru Společnosti pro pracovní právo. Aktivně působí na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů, editor Central European Journal of Labour Law and Personnel Management.

 

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Organizační změny a jejich vliv na pracovní smlouvy zaměstnanců
Přesunout se na začátek