Home office aneb práce na dálku

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  15. 12. 10:00-12:00
lektor semináře APUA  Mgr. Michal Vrajík

Popis

Zaměstnavatelé jsou v dnešní době znovu motivováni k tomu, aby práci na dálku podporovali a po zaměstnancích požadovali. Na druhou stranu práce na dálku není v zákoníku práce uspokojivě upravena a kusá právní úprava přináší mnohem více otázek než odpovědí. Jak by měl zaměstnavatel při práci na dálku postupovat, na co si dát pozor a co jak ošetřit, to je předmětem tohoto předvánočního webináře.

Obsah

 • Nastavení home office
  • Dohoda o práci z domova
  • Vnitřní předpis
 • Místo výkonu práce
  • Pluralita míst výkonu práce
  • Pravidelné pracoviště
 • Pracovní doba
  • Rozvrhování pracovní doby zaměstnancem
  • Rozvrhování pracovní doby zaměstnavatelem
 • BOZP a pracovní úrazy
 • Rovné zacházení
 • Náklady výkonu práce na dálku
 • Cestovní náhrady při práci na dálku
 • Monitorování zaměstnance
 • Další otázky spojené s prací na dálku
  • Doručování písemností
  • Ochrana důvěrných informací
  • Agenturní zaměstnávání

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Michal Vrajík

Dlouholetý lektor  se zaměřením převážně na pracovní právo. Je členem profesních sdružení Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, CzELA – Czech Employment Lawyers Association (člen představenstva), Česká advokátní komora.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Home office aneb práce na dálku
Přesunout se na začátek