DPP a DPČ po novele zákoníku práce

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  8. 11. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  Mgr. Michal Vrajík

Popis

Není na světě ten, co by se líbil všem… Každý se čas od času setká s vyhraněnou osobností (kolegou, zákazníkem, partnerem…) a hledá způsoby jak jí porozumět, jak s ní komunikovat a jak dosáhnout ideální spolupráce. Na každého platí jiný metr a Vy někdy nevíte, který to je? Máte pocit, že nedokážete jednat, vyjednávat, fungovat ve Vašem týmu plném osobností? Potřebovali byste kolegům (klientům, partnerům…) i jejich postojům a fungování v týmu porozumět? Zveme Vás na seminář Role v týmu a typologie lidí.

Obsah

 • Právní prostor pro sjednávání dohod
 • Srovnání dohod s pracovním poměrem a možnosti praktického použití dohod
 • Dohody nebo občanskoprávní smlouvy?
 • Uzavírání a náležitosti dohody o provedení práce
 • Uzavírání a náležitosti dohody o pracovní činnosti
 • Souběh dohody a pracovní smlouvy nebo více dohod, kombinace dohod
 • Informování o obsahu pracovněprávního vztahu z dohody
 • Informování při vyslání do zahraničí
 • Využívání dohod při mateřské, otcovské a rodičovské dovolené
 • Pracovní doba na základě dohod
 • Odměňování zaměstnanců na základě dohod, průměrný výdělek, dohoda a podpora v nezaměstnanosti
 • Cestovní náhrady a náhrady vynaložených výdajů u zaměstnanců na základě dohod
 • Překážky v práci u zaměstnanců na základě dohod
 • Dovolená u zaměstnanců na základě dohod
 • Náhrada škody u zaměstnanců na základě dohod
 • Pracovnělékařské služby u zaměstnanců na základě dohod
 • Skončení právních vztahů z dohod a obrana zaměstnance proti němu
 • Přechod na jistější formu zaměstnání

 

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Michal Vrajík

je advokátem specializovaným na pracovní právo. Od roku 2016 působí jako samostatný advokát. Dříve působil rovněž v předních českých kancelářích Randl Partners a Dvořák Hager & Partners. Je doporučovaným advokátem pro oblast pracovního práva mezinárodními asociacemi Chambers and Partners a Who’s Who Legal.

Je členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, členem představenstva spolku CzELA, tedy české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo a členem spolku EELA, tedy evropské asociace advokátů specializujících se na pracovní právo.

Je spoluautorem řady odborných publikací a článků, dvou komentářů k zákoníku práce, učebnice pracovního práva a několika monografií.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
DPP a DPČ po novele zákoníku práce
Přesunout se na začátek