DPP a DPČ po novele zákoníku práce

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  6. 12. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  Mgr. Michal Vrajík

Popis

Transpoziční novela zákoníku práce zásadním způsobem mění podmínky výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Tyto dohody jsou přitom ve vysokoškolském prostředí často využívány pro svou flexibilitu, jednoduchost a smluvní volnost. Řada věcí ale už nebude tak, jak jsme byli zvyklí. Mění se mj. otázky pracovní doby dohodářů, jejího rozvrhování a evidování, pravidla pro dovolenou či překážky v práci, i otázky odměňování. Předmětem webináře je tak detailní výklad, jaký bude právní rámec DPP a DPČ po novele zákoníku práce.

Obsah

 • Právní prostor pro sjednávání dohod
 • Srovnání dohod s pracovním poměrem a možnosti praktického použití dohod
 • Dohody nebo občanskoprávní smlouvy?
 • Uzavírání a náležitosti dohody o provedení práce
 • Uzavírání a náležitosti dohody o pracovní činnosti
 • Souběh dohody a pracovní smlouvy nebo více dohod, kombinace dohod
 • Informování o obsahu pracovněprávního vztahu z dohody
 • Informování při vyslání do zahraničí
 • Využívání dohod při mateřské, otcovské a rodičovské dovolené
 • Pracovní doba na základě dohod
 • Odměňování zaměstnanců na základě dohod, průměrný výdělek, dohoda a podpora v nezaměstnanosti
 • Cestovní náhrady a náhrady vynaložených výdajů u zaměstnanců na základě dohod
 • Překážky v práci u zaměstnanců na základě dohod
 • Dovolená u zaměstnanců na základě dohod
 • Náhrada škody u zaměstnanců na základě dohod
 • Pracovnělékařské služby u zaměstnanců na základě dohod
 • Skončení právních vztahů z dohod a obrana zaměstnance proti němu
 • Přechod na jistější formu zaměstnání

Stravné

Součástí semináře je drobné občerstvení formou coffee breaku, oběd není v ceně semináře.

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Michal Vrajík

Dlouhodobý lektor se zaměřením převážně na pracovní právo. Je členem profesních sdružení Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, CzELA – Czech Employment Lawyers Association (člen představenstva), Česká advokátní komora. Je doporučovaným advokátem na pracovní právo asociací Who’s Who Legal.“

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
DPP a DPČ po novele zákoníku práce
Přesunout se na začátek