Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti – specifika v oblasti vysokých škol

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  23. 2. 10:00-12:00
lektor semináře APUA  Mgr. Michal Vrajík

Popis

Oblíbeným nástrojem personální praxe jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Tyto dohody jsou specifické pro české (a slovenské) právní prostředí a umožňují zaměstnance zavázat k práci „na zavolanou“ (on-call work) či k práci bez sjednaného rozsahu pracovní doby (zero-hours contract). Díky své flexibilitě jsou vítaným institutem a mnohdy jsou ve vysokoškolském prostředí uzavírány jako doplněk ke standardnímu pracovnímu poměru. Právní úprava těchto dohod je poměrně kusá, nicméně i tak v sobě zahrnuje některé výkladové obtíže. Právě dohodám a jejich specifikům ve vysokoškolském prostředí je věnován tento dopolední webinář.

Obsah

 • Právní prostor pro sjednávání dohod
 • Srovnání dohod s pracovním poměrem
 • Možnosti praktického použití dohod
 • Uzavírání dohod
 • Souběh dohody a pracovní smlouvy nebo více dohod
 • Pracovní doba na základě dohod
 • Odměňování zaměstnanců na základě dohod a průměrný výdělek
 • Překážky v práci u zaměstnanců na základě dohod
 • Dovolená u zaměstnanců na základě dohod
 • Náhrada škody u zaměstnanců na základě dohod
 • Pracovnělékařské služby u zaměstnanců na základě dohod
 • Skončení právních vztahů z dohod

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Michal Vrajík

Dlouholetý lektor  se zaměřením převážně na pracovní právo. Je členem profesních sdružení Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, CzELA – Czech Employment Lawyers Association (člen představenstva), Česká advokátní komora.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti – specifika v oblasti vysokých škol
Přesunout se na začátek