Zahraniční pracovní cesty

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  24. 4. 9:00-11:00
lektor semináře APUA  JUDr. Jaroslav Stránský

Popis

Cílem webináře bude získání orientace v pravidlech vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní a další cesty ve vazbě na vznik práva na náhrady cestovních výdajů. Dojde i k seznámení s aktuálními sazbami cestovních náhrad pro rok 2023. Účastníci budou upozorněni na některé často se opakující chyby, dostanou také prostor pro vlastní dotazy.

Obsah

Prosíme o zaslání konkrétních dotazů na pana lektora dopředu na e-mail balabanova@apua.cz. Pan lektor je zakomponuje do prezentace. 
 
 • Definice zahraniční pracovní cesty, doba překročení hranice
 • Zahraniční pracovní cesta vs. výkon práce v zahraničí
 • Určení podmínek konání zahraniční pracovní cesty
 • Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě, rozdíly oproti pracovním cestám konaným v ČR
 • Zahraniční stravné, základní sazba podle prováděcího předpisu a vlastní základní sazba zaměstnavatele
 • Krácení zahraničního stravného
 • Možnosti a pravidla poskytnutí kapesného
 • Náhrada jízdních výdajů při zahraniční pracovní cestě

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Zahraniční pracovní cesty
Přesunout se na začátek