Benefity

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  15. 2. 10:00-12:00
lektor semináře APUA  Mgr. Michal Vrajík

Popis

Zaměstnanecké benefity tvoří velmi důležitou součást péče o zaměstnance a představují pro zaměstnance důležitou součást jejich celkové „odměny“ za práci, byť se nejedná o mzdu. Přestože jsou zaměstnanecké benefity zásadně nenárokové, rovněž ony podléhají právní regulaci v zákoníku práce a jejich (ne)poskytnutí může v konkrétním případě vyvolat nejen zlou krev, ale i vymahatelné nároky na náhradu škody a podobně. Právě proto otázce zaměstnaneckých benefitů z právního pohledu věnujeme tento dopolední webinář. Předmětem výkladu nebude pohled daňový.

Obsah

 • Právní základ zaměstnaneckých benefitů
 • Mzda nebo benefit?
 • Rovné zacházení a zákaz diskriminace
 • Benefity při práci na dálku
 • Nejčastější typy zaměstnaneckých benefitů
 • Stravenky a stravenkový paušál
 • Sick days a jiné dny osobního volna
 • Teambuilding
 • Systém kafetérie
 • Příspěvek na penzijní a životní pojištění

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Michal Vrajík

Dlouholetý lektor  se zaměřením převážně na pracovní právo. Je členem profesních sdružení Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, CzELA – Czech Employment Lawyers Association (člen představenstva), Česká advokátní komora.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Benefity
Přesunout se na začátek