Behaviorální interview – jak vybrat nejvhodnějšího kandidáta

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  12. 4. 9:00 - 13. 4. 13:00
lektor semináře APUA  Mgr. Petra Šimková

Popis

Hledáte vhodné zaměstnance, ale nemůžete najít ty pravé? Použití behaviorálního interview vám pomůže zjistit, zda kandidát umí, co tvrdí.

Tento dvoudenní online seminář je určen pro personalisty, tajemníky, vedoucí pracovníky a všechny, kteří vedou výběrové rozhovory a potřebují najít nejvhodnější (nikoliv nejlepší) zaměstnance.

Budete potřebovat funkční webkameru a mikrofon. Prosím, abyste si vše zajistili s předstihem a seminář tak mohl proběhnout bez komplikací.

Obsah

Cíle

 • Osvojíte si principy vedení výběrového rozhovoru založeného na zjišťování doložitelné schopnosti podávání výkonu
 • Naučíte se vybrat nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici odpovídajícího v co největší míře požadavkům pozice
 • Procvičíte si vedení rozhovoru v praxi a pro aktuálně otevřenou pozici (připravte si s sebou inzerát konkrétní pozice, kterou v současné době potřebujete obsadit)
 • Obdržíte konstruktivní zpětnou vazbu a doporučení pro další rozvoj

Obsah

 • Principy behaviorálního rozhovoru, které uplatníte u všech vámi vedených rozhovorů, výhody a význam behaviorálního rozhovoru
 • Zjištění vnitřní motivace kandidáta
 • Formy a druhy otázek, které vám pomohou zjistit pravdu, případně odhalit (částečnou) lež
 • Baterie otázek, tipy na vedení rozhovoru – „kuchařka“ pro každého účastníka
 • Pozorování řeči těla a čtení „mezi řádky“ – signály, které vás upozorní na to, abyste zkoumali zjištěné informace hlouběji
 • Obecné odpovědi kandidáta – jak proniknout hlouběji, zjistit více a nenechat se odradit
 • Praktický nácvik, aplikace do praxe a doporučení pro další rozvoj

Metody

Praktický interaktivní online seminář – diskuze, sdílení best-practice a know-how, praktický nácvik, zpětná vazba a doporučení pro další rozvoj.

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

Mgr. Petra Šimková

Petra pracuje ve vzdělávání dospělých od roku 2002. Vede semináře a workshopy v českém a anglickém jazyce pro mezinárodní společnosti, ale i pro malé a střední firmy, vysoké školy a státní správu.

Realizuje jednorázové tréninky, ale ve firmách vede i dlouhodobé vzdělávací projekty, pomáhá s nastavováním nových procesů v oblasti vzdělávání.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Behaviorální interview – jak vybrat nejvhodnějšího kandidáta
Přesunout se na začátek