Valná hromada Asociace pracovníků univerzit, z. s.

místo konání semináře APUA  Praha
datum a čas konání semináře APUA  9. 11. 11:00-12:30
lektor semináře APUA  kolektiv lektorů

Popis

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem APUA. Valná hromada se dělí na Komoru individuálních členů a Komoru kolektivních členů. Valnou hromadu svolává k zasedání předsednictvo nejméně jedenkrát do roka.
(2) Valnou hromadu tvoří všichni členové APUA. Každý člen APUA je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí APUA, vztahuje-li se k předmětu zasedání.
(3) Valná hromada nemá předsedu ani místopředsedu. Práva a povinnosti předsedy a místopředsedy valné hromady vykonává předseda a místopředseda předsednictva.

Program valné hromady

1) Úvodní slovo – předseda
2) Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za r. 2021
3) Informace o činnosti a hospodaření v r. 2022 (k 31.10.2022)
4) Volba členů předsednictva a kontrolní komise
5) Rámcový plán činnosti na r. 2023
6) Návrh úprav stanov Asociace pracovníků univerzit
7) Různé

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

JUDr. Miloš Tuháček

Advokát specializovaný na právo na informace a právo životního prostředí, spoluautor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředí a praktických průvodců právem životního prostředí a ochranou dřevin. Dlouhodobě se věnuje školením úředníkům a externí vysokoškolské výuce v oboru správní právo a právo životního prostředí. Od roku 2002 člen Zastupitelstva města Tábora.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť, pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Počet přihlášených: 6 / ∞
Tribe Loading Animation Image
Valná hromada Asociace pracovníků univerzit, z. s.
Přesunout se na začátek