Profesionální asistentka I

místo konání semináře APUA  Praha
datum a čas konání semináře APUA  15. 12. 9:00 - 16. 12. 16:00
lektor semináře APUA  kolektiv lektorů

Popis

Každá asistentka je nepostradatelnou rukou vedoucího pracovníka a nenahraditelnou pomocí pro kolegy. Pokud chcete ještě více zefektivnit svoji práci, je toto téma přímo pro Vás!

První den s Vámi odborník na češtinu systematicky probere hlavní rysy moderní úřední korespondence a dalších textů, zejména jevy, v nichž se často chybuje. Budete se věnovat otázkám českého pravopisu, kultivované stylizace textu a úpravy písemností podle ČSN 01 6910.
Budete seznámeni se spolehlivými internetovými zdroji informací o českém jazyce a můžete položit jakékoliv doplňující dotazy ze své praxe.
Druhý den bude prakticky zaměřen na práci s časem, promyšlené řešení úloh, proaktivní a osobní přístup, který usnadní práci Vám i celému oddělení.

Lze se registrovat i pouze na jednotlivé dny, požadavek stačí uvést do poznámky při registraci. Účastnický poplatek v tomto případě činí 2200 Kč/den pro členy asociace (3600 Kč/den pro nečleny).

Obsah

1. den (09:00-15:00)
• Spolehlivé zdroje informací o českém jazyce a úpravě písemností
• K českému pravopisu: užívání velkých písmen, psaní čárek, užívání zkratek, psaní s/z, psaní slov cizího původu aj.
• Ke stylizaci textu: oslovení a závěrečný pozdrav, zdvořilost v komunikaci, užívání cizích slov, kritické momenty skloňování vybraných podstatných jmen, užívání zájmena svůj, tzv. nepravé věty vedlejší aj.
• K úpravě písemností: forma dopisu/mailu, okraje, řádkování, tvorba a úprava odstavců, psaní výčtů aj.

2. den (09:00-16:00)
Time management

• Jak efektivně organizovat a strategicky plánovat
• Time management V. generace
Asertivní komunikace
• Jak sebevědomě komunikovat
• Jednotlivé druhy chování (agresivní, pasivní, asertivní)
• Jak vyjednávat v běžných i náročných situacích
• Umění asertivních taktik aneb jak podpořit svého šéfa
Řízení krizových situací, prevence stresové zátěže
• Jak nevyhořet a zvládnout náročné situace
Profesionální telefonická komunikace
• Jak srozumitelně telefonovat, aby nám ostatní rozuměli
Novinky a trendy v etiketě
• Jak být dámou v každé společenské situaci
• Návštěva od A do Z u nás ve firmě
• Společenské přednosti
• Představování (podávání pravice a vizitky, usazení…)
• Podávání pravice i v složitých a kombinovaných situacích
• Cesta (schody, výtah, auto, dveře…)
Nástroje efektivity práce pro asistentky
• Tipy, trendy, novinky

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektoři

profil

Ing. Jana Ondříčková, Mgr. Jan Táborský

Ing. Jana Ondříčková pracuje jako lektor, poradce a kouč už cca 20 let. Zároveň je jednatelkou poradenské a vzdělávací společnosti Centrum manažerského rozvoje, s.r.o., která úspěšně pracuje v mezinárodních projektech pro nadnárodní korporace.

Mgr. Jan Táborský
vystudoval český jazyk a literaturu na UK, znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst, byl výkonným redaktorem popularizačního časopisu Čeština doma a ve světě. Dlouhodobě spolupracuje s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka. V současné době vede agenturu zaměřenou na jazykové korektury, redakční práce a copywriting.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Počet přihlášených: 10 / 30
Tribe Loading Animation Image
Profesionální asistentka I
Přesunout se na začátek