Emoční inteligence a její využití v pracovním prostředí

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  10. 10. 9:00-12:00
lektor semináře APUA  Štěpánka Uličná

Popis

Chcete pochopit, jak zvládat emoce a nálady, vědět, jak měnit zaběhnuté automatické myšlenky a přesvědčení?

Cílem online kurzu je ukázat význam emoční inteligence, možnosti jejího zvyšování a její vliv na vztahy, spolupráci a komunikaci.

Obsah

 • význam a způsob měření EQ a zásadní rozdíl oproti IQ
 • způsoby, jak pracovat s emocemi a zvyšovat emoční inteligenci
 • jak vznikají emoce a možné způsoby, jak je ovlivnit
  • uvědomění si automatických myšlenek a stereotypů
  • práce s automatickými myšlenkami a stereotypy
  • techniky zvládání negativních emocí
  • změna emocí žádoucím směrem a techniky ovládání emocí a nálad
 • Jak rozvíjet schopnost empatie
  • kontrola emocí u druhých při negativní zpětné vazbě
  • slovní obratnost a výběr slov, které nespouštějí negativní reakce druhého

VÝSTUPY

Osvojení metod, jak kontrolovat své emoce a techniky zvládání negativních emocí. Trénink empatie včetně praktických technik slovní obratnosti.

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

Již 20 let působí jako konzultant/lektor/mentor v oblasti LEAN, SIX SIGMA, KAIZEN, procesního a projektového řízení.  Byla součástí realizačního týmu zavádění hodnocení individuálního výkonu v České spořitelně. Pomáhala se zavedením systému hodnocení na Přírodovědecké fakultě UK, poskytovala podporu k zavádění změn v oblasti vedení a řízení lidí také na středních školách v Královéhradeckém kraji.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Počet přihlášených: 13 / 20
Tribe Loading Animation Image
Emoční inteligence a její využití v pracovním prostředí
Přesunout se na začátek