Business etiketa – novinky a trendy

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  3. 6. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  Ing. Jana Ondříčková

Co se naučíte

• Rozvinout své individuální schopnosti, posílit vlastní pozitivní image (vzhled, etiketa při oblékání…),
• Dokonale ovládat pravidla společenského bontonu (pozdrav, představování se, vizitky…) a protokolární praxe,
• Aplikovat praktické rady při mnoha dalších pracovních a společenských událostech
• Podle získaného „manuálu“ vystupovat sebejistě v nejrůznějších situacích společenského styku
• Využít moderní poznatky z oblasti etikety stolování v praxi

Obsah

• Etiketa osobnosti
• Základní pravidla společenské etikety
o pozdrav, představování, podávání ruky
o oslovování, vykání a tykání
o hříchy bontonu, nejčastější chyby a nedorozumění
o Společenské aspekty obchodního jednání od A do Z
o jednání na „naší půdě“ – povinnosti hostitele
o jednání na „cizí půdě“ – povinnosti hosta
o používání vizitek, dárků…
o upravenost a pravidla oblékání
o drobné společenské akce – vánoční večírek, raut, …
• Chování na významných společenských akcích
o recepce, raut, plesy, divadlo…
• Vytváření a udržování společenských styků, networking
o Pravidla stolování

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Ing. Jana Ondříčková

Pracuje jako lektor, poradce a kouč už cca 20 let. Zároveň je jednatelkou poradenské a vzdělávací společnosti Centrum manažerského rozvoje, s.r.o., která úspěšně pracuje v mezinárodních projektech pro nadnárodní korporace.

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Balabánová

Koordinace aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť, pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Tribe Loading Animation Image
Business etiketa – novinky a trendy
Přesunout se na začátek