Asertivní vyjednávání s prvky mediace

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  18. 2. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  Ing. Jana Ondříčková

Popis

Staňte se vyjednávačem tělem i duší! Najděte bezpečné vzorce racionálního chování i v emočně vypjatých situacích a naučte se umění slovní i emoční sebeobrany.
Emoce velmi ovlivňují naše chování a mnohdy se pod tíhou negativních emocí chováme iracionálně (ve smyslu: „co na srdci, to na jazyku“) a způsobujeme si tak nemalé potíže. V některých situacích je proto třeba stát se i mediátorem nebo mediátora k vyjednávání přizvat. 

Obsah

 • Úspěšné strategie a vzorce asertivního vyjednávání (win – win)
 • Profil vyjednávače, jeho silné a slabé stránky
 • Neverbální komunikace a umění číst v gestech
 • Řeč těla a tělesné signály, které odhalí úmysl partnera (protistrany)
 • Umění pokerové tváře a ovládání vlastních gest a emocí
 • Mediace jako cesta k domluvě
 • Nepřátelské taktiky při vyjednávání – kdy povolat mediátora
 • Jedna bitva válku nedělá = dohody a jejich dodržování z dlouhodobého hlediska

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Ing. Jana Ondříčková

Ing. Jana Ondříčková, MBA pracuje jako lektor, poradce a kouč už cca 20 let. Zároveň je jednatelkou poradenské a vzdělávací společnosti Centrum manažerského rozvoje, s.r.o., která úspěšně pracuje v mezinárodních projektech pro nadnárodní korporace.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Asertivní vyjednávání s prvky mediace
Přesunout se na začátek