Revit – základní úroveň

místo konání semináře APUA  Brno
datum a čas konání semináře APUA  28. 8. 9:00 - 29. 8. 16:00
lektor semináře APUA  Josef R.

Popis

Základní školení zaměřené na projektování staveb v programu Revit, určené pro stavební projektanty, architekty i další specializované profese v oboru stavebnictví. Účastníci školení porozumí principu práce s informačním modelem budovy a pojmům parametrických objektů a rodin. Naučí se vytvořit kompletní model budovy, vytvořit z něj výkresovou dokumentaci a připravit výkresy pro tisk a další prezentaci.

Absolventi školení obdrží mezinárodně uznávaný certifikát společnosti Autodesk. Zkoušky se neskládají.

Obsah

 • Úvod
 • Princip BIM, uživatelské rozhraní.
 • Zobrazení, ovládání a nastavení zobrazení.
 • Začínáme s projektem
 • Podložení DWG, osnova, stěny, podlaží, řezy a pohledy
 • Úpravy skladeb, skladby stěn a podlah.
 • Stropy a podlahy
 • Výplně otvorů (dveře, okna, princip rodin)
 • Schodiště
 • Střechy (šikmé a ploché střechy)
 • Terén, osazení do terénu, práce s S-JTSK
 • Pohledy, tvorba pohledů na model
 • Místnosti, legenda místností a ploch
 • Výkazy, výkazy prvků
 • Výkresy a tisk

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Josef R.

Vystudoval obor Pozemní stavitelství na VUT v Brně, vyučuje předměty zaměřené na CAD, BIM, věnuje se konzultacím BIM a projektům v oblasti architektonicko-stavební části.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Revit – základní úroveň
Přesunout se na začátek