MS Windows Server – hybridní prostředí s MS Azure

místo konání semináře APUA  Brno
datum a čas konání semináře APUA  20. 9. 9:00-16:00
lektor semináře APUA  Ing. Jiří Horský

Popis

Trendem poslední doby je vytvářet hybridní řešení propojující lokální servery se cloudovými službami.
Na kurzu se seznámíte s novinkami nejnovější verzí Microsoft Windows Serveru a postupně přejdete na možností integrace lokálního Windows serveru i dalších lokálních produktů s cloudovým řešením Microsoft Azure. Zjistíte výhody i záludnosti takových řešení.

Obsah

  • Novinky v nejnovějších verzích Ms Windows serveru,
  • Integrace Azure služeb s lokání / on premise sítí,
  • Synchronizace účtů z lokální AD ( Active Directory ) do Azure AD,
  • Možnosti náhrady rolí Windows Serveru službami Microsoft Azure,
  • Migrace do Microsoft Azure,
  • Zálohování dat do Azure.

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Ing. Jiří Horský

Správce počítačové sítě na VUT v Brně, od roku 2002 pracuje jako lektor se zkušenostmi z oblasti AD, VPN serverů, DHCP, DNS a dalších serverových rolí, virtualizací na platformě Microsoft Hyper-V, instalací a provozem Microsoft clusterů, databázovým serverem Microsoft SQL, poštovním serverem Microsoft Exchange, hromadnou instalací osobních počítačů, centralizovanou správou Pc pomocí produktu „Ms System Center Configuration Manager“.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Počet přihlášených: 0 / 8
Tribe Loading Animation Image
MS Windows Server – hybridní prostředí s MS Azure
Přesunout se na začátek