Excel – úroveň 3: Chci se stát profíkem

místo konání semináře APUA  Brno
datum a čas konání semináře APUA  21. 4. 9:00-16:00
lektor semináře APUA  Ing. Marek Rozehnal

Popis

Školení pro zájemce, kteří chtějí profesionálně ovládat práci v Excelu a rozvinout další dílčí dovednosti.

Doporučujeme zvládnutí problematiky úrovně 2 (absolutní odkazování, funkce SUMIF(), COUNTIF(), SUMIFS(), COUNTIFS(), SUBTOTAL(), SVYHLEDAT(), funkcionalita “Ověření dat”, sloučení a rozdělení textu v buňkách, pokročilé podmíněné formátování, pokročilé řazení a filtrování, kontingenční tabulka, základní úpravy grafů, vnořování funkcí do funkcí).

Obsah

Strategická analýza dat

 • Pokročilá práce s kontingenčními tabulkami
  – Počítaná položka
  – Počítané pole
  – Párování kontingenčních tabulek
  – Zobrazení jiných statistik
  – Procentuální zobrazení
 • Předpovědi vývoje dat
  – Funkce FORECAT.LINEAR(), FORECAST.EST a související funkce
  – Funkcionalita Analýza dat
  – Grafické vyjádření předpovědi

Grafické zpracování dat

 • Spojitost grafů
 • Graf do samostatného listu
 • Minigrafy
 • Kombinované grafy
 • Úprava grafů
 • Tvorba šablony

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Ing. Marek Rozehnal

Dlouhodobý lektor prezenčních i online seminářů z oblasti IT technologií (MS Office, projektové řízení), ředitel společnosti zavádějící Hi-Tech přístrojů do výroby.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Excel – úroveň 3: Chci se stát profíkem
Přesunout se na začátek