Zařazování hmotného a nehmotného majetku do evidence VŠ

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  20. 1. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  Ing. Hana Juráňová

Popis

Zařazování hmotného a nehmotného majetku do evidence VŠ v r. 2022, spojené daňové povinnosti.

Obsah

 • Legislativa pro r. 2022, výklad „daňového balíčku“ z r. 2021, varianty účetního řešení, reakce na zvýšení limitu pro definici dlouhodobého majetku pro daň z příjmů, zrušení daňové kategorie nehmotného majetku. Vliv na sledování uplatněného nároku na odpočet DPH a na správné čerpání dotací na pořízení DM ze SR po 1.1.2022
 • Výklad ostatních předpisů týkajících se dlouhodobého majetku pro r. 2022 u neziskových organizací platných pro VŠ vyhláška č. 504/ 2002 Sb,, ČÚS řady 4xx, zejména ČÚS č.409
 • Dopady bezúplatného převzetí dlouhodobého majetku – vstupní cena pro účetní odpisy, daňové dopady
 • Pojmy, členění majetku, nehmotný majetek, hmotný majetek – pozemky, stavby, právo stavby, věcná břemena, definice stavby, kdy movitý majetek, jak účtovat porosty, co je terénní úprava, movité věci a soubory movitých věcí.
 • Soubory majetku, doplňování, vyřazování, časté chyby.
 • Dotace, dary, granty, účtování časového rozlišení dotací v průběhu odepisování majetku pořízeného z dotací. Příslušné účetní standardy. Jak účtovat dotaci na pořízení DM poskytnutou až po jeho zařazení
 • Zařazení majetku do užívání, kdy a za jakou cenu. Co všechno do vstupní ceny. Interpretace NÚR.
 • Kdy technické zhodnocení do vstupní ceny, kdy DM mimo vstupní cenu, kdy v nákladech. Definice TZ a definice opravy.
 • Účetní odepisování majetku, odpisové plány, vliv technického zhodnocení na dobu odepisování majetku. Odpisy majetku a tvorba FRIM, výsledkové řešení nekrytého FRIM
 • Zobrazení majetku v účetních výkazech – výše ocenění, opravné položky, vliv věcných břemen. Rezervy na opravy majetku. Výklad platných účetních standardů.
 • Evidence majetku – účetní a věcná, soubory majetku, inventarizace majetku. Zodpovědnost za údaje vedené v evidenci. Zařazovací protokoly, vyřazovací protokoly, doporučený obsah.
 • Technické zhodnocení majetku – nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace, stavební úpravy. Technické zhodnocení a opravy najatého majetku, časové testy v případě uplatnění odpočtu DPH. Technické zhodnocení podnajatého nebo vypůjčeného majetku.
 • Zákon o DPH a jeho změny týkající se majetku – výklady MFČR.
 • Majetek a DPH, zdanění na výstupu, právo uplatnění odpočtu na vstupu, koeficient krácení nároku na odpočet. Stanoviska MFČR k úpravám odpočtu. Vliv na vstupní cenu majetku v účetních knihách

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Ing. Hana Juráňová

Daňová poradkyně a auditorka, spoluautorka publikace Inventarizace ve veřejné správě, realizuje kurzy a školení zaměřené na hospodaření organizací v rámci veřejné správy, kontrolní činnost, audity.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Zařazování hmotného a nehmotného majetku do evidence VŠ
Přesunout se na začátek