Zákon o registru smluv

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  18. 4. 10:00-14:00
lektor semináře APUA  Mgr. Martin Prokeš

Popis

Zákon o registru smluv upravuje povinnost uveřejňovat některé smlouvy pod sankcí jejich zrušení. Seminář je úvodní části věnován zákonu obecně a jeho novelám. V další části bude výklad věnován otázkám co, kdo, jak a kdy je povinen uveřejnit, následkům nesplnění této povinnosti a možnostem jejich zhojení. V závěrečné části bude upozorněno na některé problémy z praxe a dán prostor pro širší diskusi.

Obsah

 • zákon o registru smluv
 • co se povinně uveřejňuje (smlouva, rámcová smlouva, dílčí/realizační smlouva, dodatek, objednávka a faktura…)?
 • kdo má povinnost uveřejnit?
 • výjimky z povinnosti uveřejnit (personální a materiální)
 • forma povinně uveřejňovaných smluv
 • informační systém registru smluv
 • uveřejnění (příprava dokumentů, způsob)
 • lhůta k uveřejnění
 • zrušení neuveřejněné smlouvy
 • možnosti zhojení chybného uveřejnění
 • přechodná ustanovení
 • chystané novely
 • problémy z praxe (plnění před uveřejněním, soudní smír, katastr nemovitostí, vztah k ZZVZ)
 • závěrečná diskuse   

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Martin Prokeš

Vedoucí Právního a organizační oddělení, Rektorát JAMU

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Zákon o registru smluv
Přesunout se na začátek