Spolupráce akademické a komerční sféry

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  13. 10. 9:00-12:30
lektor semináře APUA  Kolektiv lektorů

Popis

Tento webinář bude kromě prezentace obsahovat i prvky workshopu a je určen pro vedoucí pracovníky z řad akademické sféry, ať již na úrovni rektorátu, děkanátu či výzkumných skupin. Řešeny budou reálné případy různých forem spolupráce mezi akademickým sektorem a komerční sférou, a to jak z pohledu věcně-obsahového, tak i právního a ekonomického. Druhá část workshopu bude věnována řešení praktických otázek, se kterými se účastníci potýkali či potýkají.

Obsah

 • Rozdíly v přístupu a motivaci
 • Výhody a nevýhody vzájemné spolupráce
 • Formy spolupráce
  • Smluvní výzkum
  • Kolaborativní výzkum
  • Technologický transfer
  • Spin-off
  • Industriální student
  • Zvláštní formy spolupráce
 • Diskuze nad konkrétními případy účastníků

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Matěj Machů, Ph.D.; Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA

Mgr. Matěj Machů, Ph.D. 

Český patentový zástupce a evropský designový zástupce, který se zaměřuje především na oblast mechaniky, fyziky a počítačových technologií.

Působí jako lektor a poradce pro právo duševního vlastnictví v rámci transferu poznatků a technologií na CUIP a UK. Přednáší také na Matematicko-fyzikální fakultě UK a ve ŠKODA AUTO Vysoká škola.

Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA 

Vystudoval veřejnou politiku ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále mezinárodní vztahy a evropská studia a je držitelem titulu MBA se specializací na podnikání.

O začátcích podnikání, tvoření business plánů a zakládání spin-off společností již několik let přednáší v ČR i v zahraničí.


Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Počet přihlášených: 12 / 25
Tribe Loading Animation Image
Spolupráce akademické a komerční sféry
Přesunout se na začátek