Nový zákon o účetnictví, Daň z příjmů právnických osob

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  1. 3. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  Ing. Oldřich Bartušek

Popis

Tento webinář je opakováním témat Nový zákon o účetnictví a Daň z příjmů právnických osob, která zazněla na posledním Setkání ekonomů vysokých škol (říjen 2023, Praha). 

Webinář je určen pro účetní a ekonomy.

Obsah

Nový zákon o účetnictví 

 • Aktuální stav
 • Koncepční rámec nového zákona o účetnictví
 • Změny v pravidlech oceňování majetku a dluhů v účetnictví
 • Změna vykazování dotací a změna úpravy neziskového sektoru

 Daň z příjmů právnických osob 

 • Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ
 • Typické nedaňové náklady
 • Aktuální judikatura v oblasti DPP

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Ing. Oldřich Bartušek

Lektor je registrovaným členem Komory auditorů České republiky a Komory daňových poradců České republiky. Provádí audity a uskutečňuje školení u podniků a veřejných vysokých škol.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Nový zákon o účetnictví, Daň z příjmů právnických osob
Přesunout se na začátek