Mzdové novinky 2023, roční zúčtování daní

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  15. 12. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  Kolektiv lektorů

Popis

Webinář se v první části zaměří na shrnutí změn platných pro rok 2022 a jejich uplatnění a dopady do mzdové evidence v průběhu roku 2022. Druhá část objasní dopady legislativních změn v roce 2022 do ročního zúčtování daně za zdaňovací období 2022. Třetí část webináře bude zaměřena na zdanění, sociální a zdravotní pojištění s přeshraničním aspektem vysílání pracovníků. 

Obsah

1. Mzdové novinky 2023

 • Shrnutí změn platných pro rok 2022 a jejich uplatnění a dopady do mzdové evidence v průběhu roku 2022
 • 5 % sleva na pojistném sociálního pojištění za skupinu zaměstnanců se zkráceným úvazkem
 • Nové redukční hranice pro rok 2023, maximální vyměřovací základ v roce 2023, minimální mzda 2023 – nejnižší úroveň zaručené mzdy a platové tarify, průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl, rozhodný příjem pro nemocenské a důchodové pojištění
 • Zdanění 0,5 % PC u nízkoemisních vozidel
 • Směrnice EU 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob
 • Směrnice EU 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU
 • Další schválené změny k datu konání semináře

2. Roční zúčtování daní

 • Souhrn základních pojmů a podmínek pro provedení ročního zúčtování
 • Dopady legislativních změn v roce 2022 do ročního zúčtování daně za zdaňovací období 2022

3. Vysílání pracovníků

 • Úvod – mezinárodní aspekt v zaměstnávání
 • Zdanění s přeshraničním aspektem
 • Sociální a zdravotní pojištění s přeshraničním aspektem (EU) vysílání pracovníků

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Veronika Sovová, Monika Lodrová

Veronika Sovová – lektorka  ze společnosti BDO má více než 20 let zkušeností v oblasti zdaňování příjmů fyzických osob, personalistiky
a vedení mzdových agend zahraničních
i tuzemských. Výborně se orientuje ve mzdové legislativě, včetně vyslání zaměstnanců v rámci EU. Má zkušenosti s mzdovým auditem, nastavením interních procesů nutných pro řádné zpracování mezd, reportingem, s importy
a exporty dat do mzdových systémů či se školením zaměstnanců v oblasti firemní politiky zaměstnaneckých benefitů, interních systémů. 
Monika Lodrová – působí jako Manager daňového oddělení a vede oddělení zdanění fyzických osob ve společnosti BDO. Poskytuje poradenství v oblasti daní a účetnictví. Specializuje se na mezinárodní zdanění fyzických osob a struktury mezinárodní mobility.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Počet přihlášených: 13 / 40
Tribe Loading Animation Image
Mzdové novinky 2023, roční zúčtování daní
Přesunout se na začátek