Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů: Vymezení, oceňování a specifika v odpisování

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  4. 11. 10:00-12:00
lektor semináře APUA  Ing. Jaroslav Veselka

Popis

Cílem školení je výklad v oblasti dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska se zaměřením na daň z příjmů podle aktuálních právních předpisů pro zdaňovací období roku 2022/2023. Obsahem bude rozbor problematiky dle českých účetních předpisů, zákona o daních z příjmů, Pokynu GFŘ D-22 a dalších souvisejících právních norem.

Obsah

  • Vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle českých účetních předpisů
  • Vymezení hmotného majetku dle zákona o daních z příjmů
  • Oceňování dlouhodobého majetku dle českých účetních předpisů a hmotného majetku dle zákona o daních z příjmů
  • Specifika a nástrahy v odpisování dlouhodobého majetku z účetního hlediska a z pohledu zákona o daních z příjmů

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

Ing. Jaroslav Veselka, DiS., CA

Daňový poradce KDP ČR, Certifikovaný účetní KCÚ ČR. Zaměřuje se především na daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, mezinárodní zdanění, účetnictví fyzických a právnických osob, daňovou evidenci osob samostatně výdělečně činných. Zabývá se poradenskou činností a rovněž přednáškovou činností pro soukromý i akademický sektor. Absolvent Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Počet přihlášených: 3 / 40
Tribe Loading Animation Image
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů: Vymezení, oceňování a specifika v odpisování
Přesunout se na začátek