Daňové novinky v roce 2022

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  14. 3. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  kolektiv lektorů

Popis

Seznámení se změnami, které v oblasti účetnictví a daní nastanou v roce 2022.

Obsah

Daňové novinky v roce 2022
• Shrnutí novinek v daňové oblasti za rok 2021
• Změny v daních z příjmů 2022 se zaměřením na daň z přijmu právnických osob
• Novinky v oblasti daně z přidané hodnoty
• Aktuální judikáty
• Změny v daňovém řádu
• Diskuze na aktuální problematiku v oblasti daní

Nedaňové náklady ve finančních zdrojích veřejných vysokých škol

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Ing. Oldřich Bartušek, Ing. Petr Svoboda

Ing. Oldřich Bartušek je partnerem společnosti od roku 2012. V roce 1994 se stal zaměstnancem ve firmě CAAC s.r.o., která se následně do BDO CA s.r.o. transformovala. Je registrovaným členem Komory auditorů České republiky a Komory daňových poradců České republiky.

Ing. Petr Svoboda – daňový poradce poskytující právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Daňové novinky v roce 2022
Přesunout se na začátek