Cestovní náhrady pro zaměstnance vysokých škol

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  24. 1. 9:00-12:00
lektor semináře APUA  JUDr. Jaroslav Stránský

Popis

Cílem webináře bude získání orientace v pravidlech vysílání zaměstnanců na pracovní a další cesty (zejména cesty mimo pravidelné pracoviště) ve vazbě na vznik práva na náhrady cestovních výdajů. Dojde i k seznámení s aktuálními sazbami cestovních náhrad pro rok 2023. Účastníci budou upozorněni na některé často se opakující chyby, dostanou také prostor pro vlastní dotazy.

Obsah

Cestovní náhrady a pravidla pro jejich poskytování

 • Základní principy a východiska poskytování cestovních náhrad
 • Kdy vzniká povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci cestovní náhrady
 • Možnosti ujednání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště ve vazbě na cestovní náhrady
 • Cestovní náhrady ve vztazích založených dohodami
 • Vyslání zaměstnance na pracovní cestu

Cestovní náhrady při pracovní cestě

 • Tuzemské stravné a jeho krácení
 • Náhrada jízdních výdajů při použití hromadné dopravy a při použití vlastního vozidla
 • Náhrady jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny
 • Náhrada nutných vedlejších výdajů
 • Cestovní náhrady za použití městské hromadné dopravy v obci, ve které bylo sjednáno místo výkonu práce
 • Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě
 • Kapesné

Cestovní náhrady při dalších cestách. Pravidla vyplácení cestovních náhrad

 • Cestovní náhrady při přeložení a dočasném přidělení
 • Cestovní náhrady při mimořádné cestě v souvislosti výkonem práce v místě výkonu práce
 • Cestovní náhrady při výkonu práce v zahraničí
 • Určení podmínek ovlivňujících výši cestovních náhrad
 • Prokazování cestovních výdajů
 • Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v souvislosti s vyplácením cestovních náhrad
 • Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování
 • Paušalizace cestovních náhrad

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Počet přihlášených: 7 / 40
Tribe Loading Animation Image
Cestovní náhrady pro zaměstnance vysokých škol
Přesunout se na začátek