Cestovní náhrady pro rok 2022

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  7. 2. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  Jaroslava Pfeilerová

Popis

Výklad problematiky související s cestovními náhradami, upozornění na nejčastější chyby zjišťované kontrolními orgány, problémy z praxe, cestovní náhrady poskytované zaměstnancům zahraničního zaměstnavatele (z EU) při vyslání v rámci poskytování služeb do ČR a také zdanění těchto zaměstnanců v ČR daní z příjmů ze závislé činnosti.

Součástí výkladu budou také „zrcadlové situace“, tedy případy, kdy budou zaměstnanci českého zaměstnavatele budou vyslání do zahraničí (v rámci EU i mimo EUR). Výklad bude obsahovat informace o poskytovaných cestovních náhradách a o případné volbě práva.
Zejména při vysílání zaměstnanců na dlouhodobé zahraniční pracovní cesty, kdy musí zaměstnavatelé řešit mimo poskytnutí cestovních náhrad také související daňové dopady. Např. jak ve vazbě na délku pracovní cesty a činnost zaměstnance určit stát, ve kterém je nutné odvést daň z příjmů ze závislé činnosti (v ČR nebo v zahraničí) nebo zda činnost zaměstnance v rámci pracovní cesty nezakládá zaměstnavateli v zahraničí vznik stálé provozovny apod.
Mnohé z poskytnutých informací budou podpořeny souvisejícími judikáty (soudních rozhodnutí) NSS nebo řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství.

Obsah

 • Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty
  – příkaz k pracovní cestě, pokyny zaměstnavatele, příklady
  – souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cesty
  – případy, kdy může zaměstnanec odmítnout nastoupit na pracovní cestu
  – důsledky nenastoupení zaměstnance na pracovní cestu
 • Výklad k problematice místa výkonu práce a pravidelného pracoviště ve vazbě na ujednání v pracovních smlouvách (nejčastější chyby, související příklady)
 • Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách
  – nároky na stravné
  – hodnota bezplatně poskytnutého jídla a související daňové dopady
  – snížení stravného
  – více krátkých pracovní cest uskutečněných v jednom dni
  – nadlimitní plnění
  – výdaje na ubytování a nutné vedlejší výdaje
  – jízdní výdaje, náhrady při použití vozidla na stlačený plyn (CNG) a také při využití elektromobilů a hybridních vozidel,
  – výdaje za ubytování a nutné vedlejší výdaje
  – související příklady a nejčastější chyby z praxe
 • Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách
  – sazby zahraničního stravného, snižování stravného
  – kapesné
  – tuzemská a zahraniční část zahraniční pracovní cesty (souběh nároků na tuzemské a zahraniční stravné – příklady)
  – upřesnění, které přinesla novela zákoníku práce v r. 2020
  – náhrady při návštěvě člena rodiny
 • Vyslání zaměstnance k výkonu práce do zahraničí (pracovní cesta, případně sjednání místa výkonu práce v zahraničí)
  – alternativy výkonu práce
  – cestovní náhrady
  – související daňové dopady a povinnosti zaměstnavatele
 • Cestovní náhrady v souvislosti s evropskou úpravou vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
 • Náhrady zaměstnance při použití jiného než služebního vozidla v zahraničí
  – způsob výpočtu náhrady
  – nejčastější chyby
 • Výpočet a účtování stravného poskytnutého zaměstnanci v jiné dohodnuté měně než stanoví vyhláška MF (kurzy využívané při přepočtu měn)
 • Vyčíslení a zaúčtování nároků zaměstnance včetně vzniklých kurzových rozdílů
 • Cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (příklady)
 • Teambuilding
 • Rizika související s pracovní cestou a jejich řešení
  – nemoc zaměstnance v průběhu pracovní cesty
  – příklady
  – daňové posouzení
 • Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance
  – stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady
  – příklady
 • Vyúčtování pracovních cest
  – lhůty
  – příklady vyúčtování v různých cizích měnách
  – účtování u zaměstnavatele
  – kurzové rozdíly
 • Cestovní náhrady členům orgánům právnických osob
 • Judikatura NS v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad
 • Náhrady, které si při cestách v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti mohou daňově uplatnit OSVČ – zdůraznění odlišností ve srovnání se zaměstnanci
 • Odpovědi na dotazy

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Jaroslava Pfeilerová

Pracuje jako zaměstnanec správce daně na kontrolním oddělení Finančního úřadu pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Vsetíně. Více než 20 let se věnuje také přednáškové činnosti zejména v oblasti cestovních náhrad a zdaňování ve vztahu k zahraničí.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Cestovní náhrady pro rok 2022
Přesunout se na začátek