Celní předpisy v roce 2022 a Brexit

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  31. 1. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  Marek Reinoha

Termín byl zrušen

Popis -

Seznámení se souvislostmi mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě a uplatňováním celních předpisů.  Celní předpisy při realizaci mimounijního obchodu se zbožím, obchod s Velkou Británií po změnách od 1.ledna 2021.

Obsah

 • Definice dovozu a vývozu zboží
 • Celní předpisy Společenství – nový celní kodex, nové prováděcí předpisy k celnímu kodexu, nový celní zákon ČR a prováděcí vyhláška
 • Pravidla provádění celního řízení při dovozu a vývozu – vstup zboží na celní území Společenství, předložení zboží k celnímu řízení
 • Zastupování v celním řízení
 • Dočasné uskladnění
 • Formy celního prohlášení
 • Celní hodnota zboží
 • Zajištění celního dluhu
 • Celní přestupky a celní delikty – skutkové podstaty, sankce
 • Informace k celnímu sazebníku integrovaného do TARIC CZ
 • Obchod s Velkou Británií po změnách od 1.ledna 2021

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Marek Reinoha

Poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Od roku 1991 pracoval na Federálním ministerstvu obchodu (Ústřední celní správa) jako celní úředník. Od roku 1992 pracoval na Ministerstvu financí/Generální ředitelství cel, konkrétně v celním úřadu Brno – letiště, poté v celním úřadu Brno II., kde také zastával funkci ředitele celního úřadu. Lektorské a publikační činnosti se věnuje od roku 2004, specializuje se na celní předpisy, celní problematiku, daň z přidané hodnoty a SPD po vstupu ČR do EU, zahraniční obchod a další související témata.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Celní předpisy v roce 2022 a Brexit
Přesunout se na začátek