Autorské právo

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  10. 5. 10:00-14:30
lektor semináře APUA  Mgr. Martin Prokeš

Popis

Právo autorské patří mezi odvětví úzce se dotýkající činnosti VŠ v mnoha směrech: od výkonu práv k dílům zaměstnanců, zejména akademických pracovníků a zvláštního režimu školních děl studentů, přes díla vytvořená na základě smlouvy o dílo a úpravy staveb, které jsou rozmnoženinami architektonických děl, po nabývání či poskytování licencí k nejrůznějším předmětům chráněným autorským zákonem, např. za účelem jejich knižního vydání. Autorský zákon byl navíc 5. ledna 2023 citelně novelizován (např. vložena licence pro digitální výuku, pro užití díla nedostupného na trhu mj. knihovnou, k rozmnožování díla pro účely automatizované analýzy textů nebo dat, úpraven režim online uložišť, zprostředkování prostředníkem, změna bestsellerové doložky, odstoupení a omezen licence pro nečinnost nabyvatele, …).Obsah

1, Úvod do autorského práva

 • pojem, prameny, zásady
 • autorské dílo (znaky, plagiáty, třídění, zveřejnění)
 • autor, autorství a spoluautorství
 • vztah díla a jeho nosiče
 • osobnostní a majetková práva autora a jejich trvání
 • výjimky a omezení autorských práv (tříkrokový test, volná užití,
  tiskové rozmnoženiny, citace, školní představení)
 • zvláštní typy děl (školní díla, zveřejňování závěrečných prací, zaměstnanecká díla, díla vytvořená
  na objednávku a soutěžní díla)

2, Licenční smlouva v NOZ

 • přehled právní úpravy
 • podstata licenční smlouvy a vztah k závazku vytvořit dílo
 • náležitosti
 • licence (omezená/neomezená, opravňující/zavazující, výhradní/
  nevýhradní, …)
 • podlicence a postoupení licence
 • zvl. ustanovení o licenční sml. k předmětům chráněným autorským
  zákonem (uzavírání, bestsellerové ustanovení, autorská
  rozmnoženina, odstoupení pro nečinnost nabyvatele a změnu
  přesvědčení autora)
 • nakladatelská licenční smlouva

3, Všeobecná ustanovení NOZ o právních jednáních a závazcích a licenční smlouvy

 • výklad s příklady smluvních ujednání, zejména závěrečných

4, Dotazy a diskuse

 

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Martin Prokeš

Vedoucí Právního
a organizační oddělení, Rektorát JAMU

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Autorské právo
Přesunout se na začátek