Wikiverzita
Profesní skupiny / Profesní skupiny 

Profesní skupiny

Přístup do všech profesních skupin -  cloudu APUA je přes login a heslo Vašeho univerzitního cloudu O365 nebo přes login a heslo, které jsme Vás poslali. Všechny profesní skupiny jsou soukromé, tj. co skupina obsahuje, vidí jenom schválení členové. Lidem mimo profesní skupinu není umožněno posílat e-maily na níže uvedené komunikační adresy.

Od roku 2017 jsou aktivní tyto profesní skupiny:

Profesní skupina vedoucích personalistů VŠ
komunikační adresa: personaliste@apua.cz
Odkaz na skupinu v cloudu O365 APUA

Profesní skupina vedoucích ekonomů VŠ
komunikační adresa: ekonomove@apua.cz
Odkaz na skupinu v cloudu O365 APUA


Profesní skupina oddělení veřejných zakázek VŠ
komunikační adresa: zakazky@apua.cz
Odkaz na skupinu v cloudu O365 APUA

Profesní skupina pracovníků BOZP
komunikační adresa: bozp@apua.cz
Odkaz na skupinu v cloudu O365 APUA

Profesní skupina interních auditorů VŠ
komunikační adresa: auditori@apua.cz
Odkaz na skupinu v cloudu O365 APUA

Profesní skupina pracovníků zahraničních oddělení VŠ
komunikační adresa: zahranici@apua.cz
Odkaz na skupinu v cloudu O365 APUA

Profesní skupina pracovníků vnějších vztahů a marketingu VŠ
komunikační adresa: marketing@apua.cz
Odkaz na skupinu v cloudu O365 APUA

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena