O asociaci / Informace o Asociaci pracovníků univerzit 

Informace o Asociaci pracovníků univerzit

Kdo jsme:

Vedoucí subjekt odborného vzdělávání pracovníků vysokých škol - podporujeme spolupráci a výměnu zkušeností, rozvoj profesních skupin pracovníků vysokých škol.

 

Asociace pracovníků univerzit (APUA)

"APUA" je profesní, nezávislé a nepolitické sdružení odborníků působivších v prostředí vysokých škol ČR. Klade si za cíl vytvořit účinnou a efektivní profesní platformu pro  zvyšování konkurenceschopnosti vysokých škol zejména v evropském prostoru.

 

Asociace se aktivně podílí na vytváření profesní základny pracovníků působících v prostředí vysokých škol s cílem vytvořit jim adekvátní odborné podmínky pro výkon jejich funkcí.

 

Základním záměrem Asociace je formou vzájemné spolupráce všech členů a v souladu s cíli uvedenými ve stanovách zajišťovat zejména následující činnosti.

  1. Poskytování aktuálních informací z oblasti legislativy a metodiky směřující do oblasti VŠ
  2. Výměna teoretických poznatků a praktických zkušeností spojených s rozvojem VŠ
  3. Aktivní účast při vytváření legislativních norem a opatření
  4. Vytváření předpokladů pro vzdělávací, poradenskou a editační činnost členů
  5. Soustřeďování informačních, studijních a statistických podkladů z oblasti správy a provozu VŠ, včetně případových studií a smluv
  6. Navazování kontaktů a výměna zkušeností se zahraničními organizacemi a institucemi obdobného zaměření

Předsednictvo APUA

Ing. Stanislav Starý  -   předseda za Komoru kolektivních členů
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - člen předsednictva za Komoru kol. členů
Bc. Jana Immerová - člen předsednictva za Komoru kolektivních členů
​Ing. Iveta Nevludová  -   ​člen předsednictva za Komoru kolektivních členů
Mgr. Martin Prokeš - člen předsednictva za Komoru individuálních členů

 

Kontrolní komise APUA  

​Ing. Tomáš Zouhar  -  ​předseda za Komoru kolektivních členů
​​Ing. Ivana Pecková  -  ​člen za Komoru individuálních členů
 

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena