Wikiverzita
 

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti - praxe, diskuze

Termín konání:

05. 02. 2019 09:00 - 13:00 hodin
Číslo akce:  
Místo konání:

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Purkyňova 118, Brno
učebna 7.15 (7. patro)

Lektor:

Ing. Hanuš Kytler - specialista České daňové správy v oblasti daně ze závislé činnosti.

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků
09:00 - 13:00 přednáška s přestávkou na občerstvení formou coffeebreaku

Obsah:

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2018, zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2019.
- zaměstnanci, kteří mají povinnost podat daňové přiznání
- zaměstnanci, kteří mohou žádat o provedení ročního zúčtování
- povinnosti zaměstnanců při ročním zúčtování
- povinnosti zaměstnavatelů při ročním zúčtování
- uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně, dary, úroky z úvěrů,
  soukromé životní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření,
  odborové příspěvky, zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
- slevy na dani, sleva na manžela, sleva za umístění dítěte
- dodatečné uplatnění slev na dani
- elektronická žádost o roční zúčtování
- informace ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
- vyúčtování daně ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou
- dotazy posluchačů

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
1.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

   

 

 

 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena