Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2019/2020 a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019 (3. 1. 2020)

Termín konání:

3. 1. 2020 09:00-13:00 hodin
Číslo akce:  
Místo konání:

Vysoké učení technické v Brně
Institut celoživotního vzdělávání
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
7. patro, učebna č. 7.15

Lektor:

Ing. Hanuš Kytler - specialista České daňové správy v oblasti daně ze závislé činnosti.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel: 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz
 

Program: 

08:30-09:00  registrace účastníků
09:00-13:00   přednáška s přestávkou na občerstvení formou coffeebreaku

 

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019

 • Kdy lze poplatníkovi roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provést
 • Povinnosti poplatníka v ročním zúčtování
 • Povinnosti plátce daně při ročním zúčtování
 • Slevy na dani v ročním zúčtování – sleva na manžela (manželku), sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení
 • Dodatečné uplatnění slev v ročním zúčtování
 • Daňové zvýhodnění na děti formou slevy na dani a daňového bonusu v ročním zúčtování
 • Nezdanitelné částky ze základu daně – dary, úroky z úvěrů, penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, odborové příspěvky, zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
 • Poplatníci, kteří mají povinnost podat daňové přiznání za rok 2019
 • Vyúčtování k dani ze závislé činnosti a vyúčtování k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

 

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2019/2020

 • Rozdělení příjmů ze závislé činnosti
 • Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti a pravidla pro jeho uplatnění u zaměstnavatele
 • Příjmy ze závislé činnosti zdaňované zálohou na daň
 • Pravidla pro zdaňování příjmů ze závislé činnosti daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně  
 • Superhrubá mzda u poplatníků, kteří jsou příslušní „českým“ pojistným zákonům
 • Superhrubá mzda u poplatníků, kteří jsou příslušní „zahraničním pojistným zákonům
 • Minimální mzda a průměrná mzda z pohledu postupů při zdaňování příjmů ze závislé činnosti
 • Slevy na dani, jejich uplatnění a předkládané doklady plátci daně
 • Daňové zvýhodnění na děti uplatněné poplatníkem v průběhu roku, doklady, podmínky
 • Problematika soustavné přípravy na budoucí povolání a zletilé děti
 • Příjmy ze závislé činnosti od daně osvobozené
 • Informace k platným tiskopisům
 • Rok 2020 dle schválených legislativních změn v oblasti daně ze závislé činnosti
 • Další aktuální informace
 • Dotazy posluchačů   
Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
2.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou zasláním informací a zálohové faktury ze strany asociace,
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 

 

 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena