Wikiverzita
 

Zaměření vzdělávacích aktivit v roce 2018

Na základě požadavků ze strany vysokých škol budeme v následujících měsících postupně připravovat a otevírat následující vzdělávací aktivity:

 

Setkání profesních skupin
- profesní skupina tajemníků,
- profesní skupina technických pracovníků a správy budov, vedoucích investic,
- profesní skupina pracovníků zahraničních oddělení VŠ


Semináře zaměřené na problematiku VŠ:
- Veřejná podpora,
- Rozhodování o právech a povinnostech studentů - aplikace správního řádu,
- Legislativa se vztahem k zahraničním studentům studujícím dlouhodobě (celé studium) v ČR,
- Výběrová řízení pro akademické pracovníky,
- Daňová novela,
- Získání HR Award na veřejných vysokých školách,
- Katastr nemovitostí, stavební zákon v praxi a vyhl. 499/2006 o dokumentaci,
- Hodnocení neakademických pracovníků.

 

Semináře z oblasti soft skills
- Efektivní komunikace na pracovišti,
- Prezentační dovednosti,
- Myšlenkové mapy,
- E-mailová komunikace v AJ,
- Psaní projektů v AJ,
- Leadership, motivace,
- Rétorika,
- Time management,
- Psaní tiskových a závěrečných zpráv.

 

Semináře z oblasti MS Office
- Excel pro pokročilé,
- Excel pro projektové manažery,
- Excel – makra,
- Word pro pokročilé,
- PPT, Prezi,
- Office 365 a jeho části,
- SW pro základní práci s grafikou,
- SharePoint,
- Využívání sdíleného kalendáře Outlooku a plánování schůzek, porad,
- OneDrive.

 

Semináře z oblasti projektového řízení
- Projektové řízení krok za krokem,
- Základy projektového řízení, specifické problémové oblasti - management rizik, studie proveditelnosti,
- Projekty (ve smyslu zdroje financování) z hlediska jejich nárokú na personální a mzdovou administrativu OPVVV, GAČR apod.,
- Pokročilé projektové a finanční řízení.

 

Semináře z oblasti manažerských dovedností
- Reporting,
- HR pro vedoucí administrativních oddělení,
- Rozhodování a řešení problémů, řízení lidských zdrojů.

 

Pokud jste nenašli téma, které by Vás a Vaše kolegy zajímalo, posílejte požadavky přímo na kancelář asociace (kontakt: cervinkova@apua.cz).


  Zpět na Aktuality

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena