Wikiverzita
 

Základy pracovního práva pro nepersonalisty (27.4.2018)

Pracovní právo představuje základní rámec, v němž se pohybují všichni zaměstnavatelé a zaměstnanci při své každodenní práci. Klade na jednu stranu řadu omezení za účelem ochrany zaměstnance, na druhou stranu však svěřuje zaměstnavateli řadu práv, jimiž může práci zaměstnance efektivně organizovat a řídit. Seminář je určen nepersonalistům a je zaměřen jako praktický průvodce základními mantinely právní úpravy.

 

Termín konání:

27. 04. 2018 09:00 - 15:00 hodin
Číslo akce 1819

Místo konání:
Brno, Asociace pracovníků univerzit, Kounicova 67a, 602 00 Brno

Lektor:
Mgr. Michal Vrajík

Kontaktní osoba:
Monika Červinková, TEL: +420 778 476 859

Program  
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 12:00  Přednáška
12:00 – 12:30 Přestávka s občerstvením
12:30 – 15:00  Přednáška
Obsah

Pracovněprávní vztahy, závislá práce a nelegální práce
Pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Závislá práce – definice
Nelegální práce a tzv. švarcsystém včetně možných rizik
Vznik, změny a skončení pracovního poměru
Pracovní smlouva, jmenování, podstatné náležitosti
Zkušební doba
Pracovní poměr na dobu určitou
Změny pracovního poměru
Převedení, pracovní cesta, přeložení
Způsoby rozvázání pracovního poměr
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Skončení pracovního poměru na dobu určitou
Odstupné
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Pracovní doba a doba odpočinku (základní orientace)
Stanovená, zkrácená a kratší pracovní doba
Rozvržení pracovní doby
Práce přesčas
Pracovní pohotovost
Evidence pracovní doby
Doby odpočinku
Odměňování zaměstnanců
Mzda, plat a odměna z dohody
Rovné odměňování a zákaz diskriminace
Minimální a zaručená mzda
Sjednaná, stanovená a určená mzda
Zákonné příplatky
Variabilní složky mzdy a jejich přiznávání
Překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance
Dočasná pracovní neschopnost
Mateřská a rodičovská dovolená
Překážky v práci na straně zaměstnavatele
Dovolená
Druhy dovolené
Výměra dovolené
Čerpání dovolené
Náhrada mzdy za dovolenou
Náhrada škody
Odpovědnost zaměstnance za škodu
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Pracovní úrazy
Postavení odborové organizace a kolektivní smlouvy
Odborová organizace
Informování, projednání, spolurozhodování, souhlas
Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouva
Pracovnělékařské služby
Lékařské posudky a zdravotní způsobilost k práci
Pracovnělékařské prohlídkyshrnutí k datu konání semináře

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč Kolektivní členové
1.000,- Kč Individuální členové
2.000,- Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály a stravné.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad.
Storno podmínky: 
·         Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena