Wikiverzita
 

Zajištění možnosti pokračovat ve studiu aneb jak dostat studenta do nového studijního programu (13.3.2018)

Nejbližší volný termín v Praze je 14. 03. 2018.

V důsledku novely zákona o vysokých školách zákonem č. 137/2016 Sb. stojí vysoké školy před otázkou, jakým způsobem splnit zákonnou povinnost zajistit možnost pokračovat ve studiu studentům studujícím studijní programy akreditované před novelou. Seminář bude po rozboru současné právní úpravy uvedené povinnosti
a pohledu do její historie věnován podrobnému prodiskutování v úvahu připadajících variant, jak tuto povinnost splnit, a to včetně argumentů svědčících pro i proti jednotlivým možnostem.
 

Termín konání:

  13. 03. 2018    10:00 - 14:00 hodin 

 

Místo konání: Univerzita Karlova, Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1
- přízemí - Císařský sál
Lektor: Mgr. Martin Prokeš - Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Program: 

 
09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 14:00 

Aktuální právní úprava povinnosti zajistit možnost pokračovat ve studiu (dále jen “povinnost“)
Povinnosti v proměnách času
Studium jako vícevýznamový pojem
Vymezení možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu
Lze prodlužovat akreditace studijních programů členěných na obory?
Lze akreditovat studijní program členěný na obory?
Přijímací řízení jako způsob splnění povinnosti
Je možné provést „přestup“ a tak povinnost splnit?
Jiná řešení
Závěr

 

 

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
 
1.875,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 1 rok
1.250,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 2 roky
625,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 3 roky
Zdarma Individuální člen s členstvím trvajícím 4 roky a více
2.500,- Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě a stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.  
Storno podmínky: 
·         Při zrušení účasti týden před zahájením bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka nebo převést poplatek na jiný seminář.

  Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena