Wikiverzita
 

Vznik, změny a skončení pracovního poměru (11.10.2018)

Seminář je zaměřen na klíčovou oblast pracovního práva, které se nevyhne ve své praxi žádný personalista, mzdová účetní či vedoucí zaměstnanec. Prakticky,
na příkladech a v prostředí škol bude vyložena oblast vzniku pracovního poměru, jeho následných změn a všech možných způsobů skončení pracovního poměru
s upozorněním na možná úskalí.

 

Termín konání:

11. 10. 2018 09:00 - 15:00 hodin
Číslo akce  

Místo konání:
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Konferenční centrum Sázava, Chemická 952, Praha - Kunratice

Lektor:
Mgr. Michal Vrajík

Kontaktní osoba:
Monika Červinková
+420 778 476 859
cervinkova@apua.cz

Program  
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 11:30  Přednáška
11:30 – 12:00 Přestávka s občerstvením
12:00 – 15:00  Přednáška
Obsah

Vznik pracovního poměru
Pracovní smlouva a jmenování
Podstatné náležitosti pracovní smlouvy a obvyklý obsah pracovní smlouvy
Odstoupení od pracovní smlouvy a zrušení pracovní smlouvy
Více pracovněprávních vztahů u jednoho zaměstnavatele
Zkušební doba
Informace o obsahu pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou

Změny pracovního poměru
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Jmenování na vedoucí místo, povýšení zaměstnance
Převedení na jinou práci
Pracovní cesta a přeložení
Dočasné přidělení
Mateřská a rodičovská dovolená

Skončení pracovního poměru
Způsoby rozvázání pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď, výpovědní doba
Výpovědní důvody včetně příkladů
Ochranná doba, zákaz výpovědi
Okamžité zrušení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Skončení pracovního poměru na dobu určitou
Součinnost odborové organizace při rozvázání pracovního poměru
Odstupné
Odvolání a odstoupení z vedoucího pracovního místa
Neplatnost rozvázání pracovního poměru

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč Kolektivní členové
1.000,- Kč Individuální členové
2.000,- Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály a stravné.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad.
Storno podmínky: 
·         Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas ze zpracováním Vašich osobních údajů
Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 287016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena