Video tvorba pro marketingové pracovníky

Registrace ukončena z důvodu naplnění kapacity semináře. Pokud se chcete registrovat jako náhradník, pište na sindelarova@apua.cz.
 

Seminář nebude zaměřen na technické zvládání natáčení videa, ale na vysvětlení, co vše tvorba videa, které má marketingově uspět obnáší. Jak vlastně zadat video nějakému video tvůrci nebo kameramanovi. 

Lektor se bude snažit vysvětlit a ukázat, jaký má být postup při vymýšlení, zadávání, tvorbě a postprocesu videa tak, aby svět marketingu a svět video tvůrců dokázal spolu dobře komunikovat a vytvořit dílo, které bude plnit svůj účel.

Účastnící získají ucelenou představu o celém životním cyklu videa, aby při jeho navrhování uvědomili jeho náročnost jak technickou, tak finanční. Účastníci se naučí dívat na video očima diváka a ne zadavatele, což může přinést zajímavý nápad nebo podnět na vlastní kvalitní marketingové video.
 

Termín konání:

7. 1.  2020 09:00 - 16:00   
Číslo akce: 2002

 

Místo konání:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Konferenční centrum Sázava
Chemická 952, Praha - Kunratice

Lektor:

Ing. Pavol Bigoš
- živí se výhradně jako profesionální fotograf a kameraman a současně je kreativním ředitelem společnosti Pinarto zaměřenou na foto a videotvorbu a vizuální komunikaci. Popularita jeho fotografií a videí je stále na vzestupu a je vyhledáván i zahraničními klienty, zejména z Rakouska a Itálie. Za léta své praxe rozšířil svoji zručnost a portfolio focením módních, dokumentačních a propagačních snímků.

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová, DiS.
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz
 

Obsah:

Video tvorba pro marketingové pracovníky
 - Postupy při vymýšlení, zadávání, tvorbě a postprocesu videa,
- Tvorba videa tak, aby svět marketingu a svět video tvůrců dokázal spolu dobře komunikovat a vytvořit společně dílo, které bude plnit svůj účel,
- Rozebrání termínů koncept, scénář, storyboard, offline verze videa, coloring a grading, synchrony, produkce.   

Účastnický poplatek:  
1.900,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.900,-Kč Individuální členové asociace
2.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží zálohovou fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a zálohové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 


  Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena