Wikiverzita
 

Veřejná podpora

Termín konání:

  08. 03. 2018   10:00 - 15:00 hodin
  Kód akce:    1811

 

Místo konání: Univerzita Karlova, Centrum Krystal, José Martího 407/2, Praha 162 00 Praha 6
- učebna č. 164
Lektoři: Dr. Aleš Vlk - společnost alevia s.r.o.
Ing. Jan Stejskal 

Program:

 
09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 12:00  Úvod do problematiky
VVŠ jako příjemce a poskytovatel veřejné podpory,
   základní body check-listu pro kontrolu veřejné podpory, novinky
Analytický přehled infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací
12:00 – 12:30 Přestávka s občerstvením
12:30 – 15:00  Zkušenosti z analýz hospodářské/nehospodářské činnosti
Diskuse
 

 

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč Kolektivní členové asociace
 
1.875,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 1 rok
1.250,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 2 roky
   625,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 3 roky
Zdarma Individuální člen s členstvím trvajícím 4 roky a více
2.500,- Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě a stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.  
Storno podmínky: 
·         Při zrušení účasti týden před zahájením bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka nebo převést poplatek na jiný seminář.

 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena