Wikiverzita
 

Valná hromada Asociace pracovníků univerzit, z.s.

Termín konání:

10. 10. 2019 11:30 - 13:00 hodin

Místo konání:
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Konferenční centrum Sázava, Chemická 952, Praha - Kunratice
 

Dle čl. 31 Stanov Asociace pracovníků univerzit si Vás jménem
předsedy asociace dovoluji pozvat na zasedání valné hromady.

Členové asociace mají právo účastnit se zasedání a věříme, že tohoto práva 
využijete a svoji aktivní účastí přispějete k dalšímu rozvoji  APUA.

Za kolektivního člena mohou být zasedání přítomni nejvýše dvě osoby
a zastupuje jej jeho statutární orgán nebo k tomu písemně zmocněný zástupce.

Harmonogram:

 
11:00 – 11:30 Registrace
11:30 – 13:00  Zasedání valné hromady
Program:

Program bude upřesněn


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena