Tipy pro realizaci nouzové distanční výuky na vysoké škole (16. 10. 2020)

Distanční výuka, kterou vysoké školy realizují v důsledku specifických epidemiologických opatření, otevírá zcela nové organizační i didaktické otázky. Do určité míry je možné inspirovat se didaktickými zásadami distančního vzdělávání, část problémů je zcela specifických. V průběhu webináře budou diskutovány konkrétní tipy, jak při přípravě a realizaci nouzové distanční a hybridní výuky mohou pracovníci vysoké školy postupovat. 

 

Termín konání:

16. 10.  2020 09:00-14:00   
Číslo akce:  

 

Lektor:

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
Působí na katedře výpočetní a didaktické techniky na Fakultě pedagogické a jako vedoucí oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání vysokoškolských učitelů a lektorů dalšího vzdělávání. Specializuje se na distanční vzdělávání, e-learning a moderní technologie. Je zkušenou autorkou a tutorkou on-line kurzů.

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová, DiS.
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz
 

Program:

9:00-9:40         přednáška

9:40-10:00        přestávka na kávu

10:00-11:30        přednáška

11:30-13:00        přestávka na oběd

13:00-14:30        přednáška

Obsah:
 • Organizační aspekty nouzové distanční výuky
 • Učení zaměřené na studenta a distanční výuka  
 • Jak a proč kombinovat synchronní a asynchronní aktivity
 • Využití primárních a otevřených vzdělávacích zdrojů v distanční výuce
 • Využití cloudových systémů v distanční výuce
Účastnický poplatek:  
900,- Kč  Kolektivní členové asociace
900,-Kč Individuální členové asociace
1.900,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a materiály v elektornické podobě.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky:
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.  
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
 • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena