Timemanagement aneb řídím si svůj čas (26.11.2019)

Seminář určený pro ty, kteří věčně nestíhají, ale i pro ty, kteří toho mají hodně. Skutečně kvalitní time management se nezaměřuje jen na efektivnost, ale i například na stupnici hodnot. Na semináři získáte prostor, kdy se můžete podívat na to, co je ve vašem životě podstatné a co vedlejší a jak vše udělat, aby to bylo v harmonii s vaším tělem, ale i vztahy. Naše životní spokojenost závisí do velké míry i na tom, jak zacházíme s darovaným časem.

Termín konání:

26. 11. 2019 09:00-14:00
Číslo akce: 1967

 

Místo konání:

Praha, Centrum Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

Lektor:

Ing. Dagmar Kožinová
- lektorka, koučka a mentorka

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová
Tel: + 420 737 168 246
E-mail: sindelarova@apua.cz
 

Program: 

08:30-09:00 registrace účastníků

09:00-12:00  přednáška

12:00-12:30  coffee break

12:30-14:00  přednáška

Obsah:

- Jak s minimem energie dosahovat maxima,
- Jak může čas pracovat pro nás,
- Kdy a jaké aktivity nám jdou nejlépe?
- Jak si organizovat svůj den?
- Jak se lépe připravovat a zazdrojovat?
- Jak žít více v harmonii...

Účastnický poplatek:  
1.900,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.900,-Kč Individuální členové asociace
2.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, coffee break.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží zálohovou fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a zálohové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
  • Pokud potřebujete do dokladu uvést číslo objednávky, dávejte tuto informaci do poznámky,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena