Wikiverzita
 

Setkání oddělení veřejných zakázek vysokých škol

Registrace byla ukončena z důvodu naplnění kapacity setkání.
 

Termín konání:

13. - 14. 11. 2018 zahájení 10:00
Číslo akce: 1844


 

Místo konání:

Asociace pracovníků univerzit, Kounicova 67a, 602 00 Brno

Lektoři:

Bc. Jaromír Hejl
Mgr. Jana Plachetská
Mgr. Jiří Prokš
Ing. Naďa Voráčová
JUDr.Karel Zuska

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Program 13.11.2018 

09:30 - 10:00     Příjezd a registrace účastníků

10:00                 Zahájení, přivítání účastníků

10:00 - 12:00      "HOT NEWS" debata a příspěvky zúčastněných
                           - Proces elektronického podpisu smlouvy na jednotlivých univerzitách (30 min)
                             (Bc. Jaromír Hejl)
                           - Nákup počítačového vybavení z prostředků dotace MŠMT časový rozsah (cca 5 - 10 minut)
                             (Mgr. Jan Vašek)
                       

12:00 - 13:00      Oběd

13:00 - 16:00      Elektronizace veřejných zakázek
                          Aktuální otázky z oblasti přezkumu a kontrol veřejných zakázek

                          (HOLEC, ZUSKA & Partneři)
16:00 – 17:00      Ubytování a přesun do centra Brna

17:00 - 18:30       Komentovaná prohlídka centra Brna kombinovaná se Svatomartinskými slavnostmi na náměstí Svobody (v případě zimy 
                          nebo nepříznivého počasí bude prohlídka zkrácena)    
19:00 - ??:??      Večeře a posezení v Yacht Cafe
                          - Třída kpt. Jaroše 28,  Brno

Program 14.11.2018

09:00 - 10:00      Objasnění či doplnění nabídky – právo či povinnost zadavatele       
                          (Mgr. Jiří Prokš)
10:00 - 10:30      Aktuální zkušenost z kontroly AO MF
                         
(Mgr. Jiří Prokš)
10:30 - 12:00      Kvalitativní hodnocení úklidových služeb
                          (Mgr. Jana Plachetská)
                          Interní e-shop
                          (Ing. Naďa Voráčová)

12:00 - 13:00      Oběd
13:00 - 14:00      Diskuse a následné ukončení setkání, odjezd účastníků

  Změna programu vyhrazena.
Ubytování:

Ubytování si účastníci zařizují sami dle vlastních požadavků.
Předběžně jsme pro Vás rezervovali:
- 7 dvoulůžkových pokojů v Hotelu Kounicova https://www.skm.muni.cz/kolej/kounicova 
(pro rezervaci volejte paní Sotolářovou 549 492 718, heslo pro rezervaci je Asociace pracovníků univerzit - APUA).
Hotel je situován naproti školicí místnosti.

- 25 míst (v případě potřeby i více) v Hotelu Amphone http://www.amphone.eu/ (rezervace na čísle 731 483 856) - heslo pro rezervaci je Asociace pracovníků univerzit - APUA).
Hotel je situován v sousedství Yacht Cafe, kde bude probíhat večerní posezení.

Účastnický poplatek:  
2.500,- Kč  Kolektivní členové asociace
2.500,-Kč Individuální členové asociace
5.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 


  Zpět na Připravované akce

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena