Setkání Alumni center vysokých škol (9. 11. 2020)

 Termín konání:

9. 11. 2020 09:00-16:30   
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Asociace pracovníků univerzit, z.s.
Křenová 52, 602 00 Brno
Areál NOSRETI, 3. patro

Lektoři:

Ing. Markéta Lipavská - Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze
Mgr. Dita Palaščáková - Univerzita Palackého v Olomouci

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová
Tel: 603 230 984
E-mail: vajglova@apua.cz
 

Program:  

08.30–09:00    Registrace účastníků
09:00–10:00     Mentoringový program mezi absolventy a studenty        
                       (Ing. Markéta Lipavská)   
                       Jak dlouhodobě propojit studenty s absolventy? Jak předat studentům   reálný pohled na praxi?
                       A jak takový program založit a řídit?
                       Sdílení zkušeností s vedením Alumni Mentoring programu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze.                 
10:00-12:00      Fundraising mezi absolventy vysokých škol
                       (Mgr. Dita Palaščáková)
                        Fundraising, umění systematicky získávat finanční nebo materiální zdroje od soukromých dárců, zatím nemá               
                        v prostředí českých vysokých škol tradici, potřebné zázemí ani výsledky. Přesto se po vzoru zahraniční inspirace 
                        objevují první projekty zaměřenétímto směrem. Workshop je zaměřený na sdílení praxe Univerzity Palackého v Olomouci
                        s tvorbou fundraisingové strategie a praktickou implementací vybraných nástrojů v praxi v kontextu oblasti práce
                        s absolventy. Na příkladu kampaně Darujte příležitost! si popíšeme všechny legislativní, organizační, etické
                        a komunikační aspekty fungujícího fundraisingu v organizacích.
12:00–12:30     Oběd

12:30–15:00     Fundraising mezi absolventy vysokých škol
                       (Mgr. Dita Palaščáková) 

15:00-16:30      Diskuse - jak pracují s absolventy jednotlivé vysoké školy

Doprava na místo setkání:

MHD z Hlavního nádraží:
• tramvají č. 12 (směr Juliánov) nebo tramvaj č. 8 ( směr Mifkova), vystupte na zastávce Vlhká (1. zastávka). Odsud půjdete po směru jízdy tramvaje (cca 100 metrů) a po pravé straně je komplex NOSRETI. - Křenová 409/52- kde se nachází  učebna.
Cesta tramvají trvá 1 minut. Jízdné na tramvaj 20,- Kč.
 

Parkovné v areálu NOSRETI:
• Parkovací místo je třeba rezervovat nejpozději dva dny předem na recepci Nosreti (Mobil: +420 606 720 580, Tel.: +420 543 533 911), místa budou zablokována kužely a budou očíslována.
• Využít lze také parkoviště města Brna na nedalekém Šujanově náměstí, které je určené pro dlouhodobé parkování, je osazené GSM systémem pro nájezd vozidel, je oplocené.

Účastnický poplatek:  
1.250,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.250,-Kč Individuální členové asociace
2.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a občerstvení formou celodenního cateringu.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
 

 


  Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena