Řízení rizik (18. 2. 2021)

Řízení rizik je integrální součástí každého rozhodování v organizaci. Jedná se o soustavnou činnost, jejímž cílem je omezit pravděpodobnost výskytu rizik, snížit jejich dopad a předcházet tak možným problémům při hospodaření s veřejnými prostředky. Nasemináři bude představena Metodika řízení rizik ve veřejné správě, vysvětleno, co to vlastně riziko je a jak by mělo jeho řízení probíhat, aby měl systém řízení rizik v praxi vůbec šanci fungovat a chod organizace pozitivně ovlivnit. Od účastníků se bude očekávat sdílení vlastních zkušeností s řízením rizik.

 

Termín konání:

18. 2. 2021                  09:00-12:00               
Číslo akce  

 

Místo konání:

Online

Lektor:

Ing. Valdemar Adamiš se od roku 2008 věnuje zejména problematice evropských fondů v České republice, když na Ministerstvu financí působil na odboru Národní fond (Platebním a certifikačním orgánu) jako certifikátor pro několik operačních programů, což zahrnovalo i provádění veřejnosprávních kontrol u řídících orgánů nebo zprostředkujících subjektů. Doplňkově se pak věnoval oblasti finančních nástrojů. Od roku 2016 působí na odboru Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí jako vedoucí oddělení Harmonizace finančního řízení, kde má v gesci otevřená data Ministerstva financí, Metodiku veřejného nakupování – naplňování principů 3E, Metodický pokyn kontrola pro oblast EU fondů, řízení rizik Ministerstva financí a metodické vedení řízení rizik ve veřejné správě.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel:   737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz

Program: 

08:50-09:00   nalogování do webináře

09:00-12:00    přednáška
 

Program:

1 Definice rizika

2 Modely řízení riziky

3 Předpoklady pro řízení rizik

4 Identifikace a formulace rizika

5 Analýza rizika – stanovení významnosti rizika

6 Nápravná opatření

7 Sledování a evidence rizik

8 Auditní stopa o riziku

Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.
 

Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Účastnický poplatek:  
900,- Kč  Kolektivní členové asociace
900,-Kč Individuální členové asociace
1.800,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a materiály.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturou pro provedení platby.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace. 
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci
  • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena