Wikiverzita
 

Projektové řízení pro neprojektové manažery

Termín konání:

20. 03. 2017 09:00 - 16:00

 

Místo konání: Univerzita Karlova, Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1
Císařský sál - přízemí
Lektor: Ing. Jan Doležal, Ph.D. - ředitel a jednatel společnosti PM Consulting s.r.o.

Program: 

 
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
10:00 – 12:00 

Správně provedený vznik a zadání úkolu
◦Práce se zadavatelem – získání co nejlépe specifikovaného zadání úkolu – případová studie, reflexe
◦Definice úkolu – struktura „přínosy, cíl, výstupy“ – případová studie, reflexe
◦Stanovení kritérií úspěchu
◦Formulace zadání – případová studie, reflexe

Plánování
◦Strukturované stanovení rozsahu úkolu – případová studie, reflexe
◦Plánování časového průběhu úkolu
◦Plánování rozpočtu (zdrojů – peněz, člověkodnů, apod.)
◦Ošetření hlavních rizik – případová studie, reflexe

12:00 – 12:30 Přestávka s občerstvením
12:30 – 16:00 

Realizace úkolu
◦Reporting – praktický nácvik efektivního reportingu
◦Změny a jejich řízení – případová studie, reflexe
◦Porady a jednání s ostatními – praktický nácvik,

Ukončení realizace 
◦Předání výstupů
◦Akceptace

Závěrečná diskuze

 

 

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
 
3.375,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 1 rok
2.250,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 2 roky
1.125,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 3 roky
Zdarma Individuální člen s členstvím trvajícím 4 roky a více
4.500,- Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě a stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.  
Storno podmínky: 
·         Při zrušení účasti týden před zahájením bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka nebo převést poplatek na jiný seminář.
 

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena